Třída 4.
30.3. – 3. 4. 2020


Český jazyk
- opakování podstatných jmen str. 63, 64
- každý den zapsat jedno cvičení do sešitu - str. 63 cv. 4, str. 64 cv. 5, cv. 6 neopisovat jen splnit úkoly, str. 64 cv. 7
- pátek + víkend práce s čítankou str. 104 jen článek k učivu VL - přečíst, vypracovat úkoly, str. 113 - jen přečíst, patří k učivu PŘ.
 
Anglický jazyk
- zadáno  přes messenger
 
Matematika
- písemné násobení dvojciferným číslem, str. 36 - 37
- str. 36 cv. 9 - prostudovat postup +vypočítat příklady
- dále vypočítat každý den jedno cvičení - str. 36 cv. 10, 13, str. 37 cv. 17, 20 zde je VÍCE příkladů, proto na něj máte dva dny
 
Přírodověda
- str. 44 - 45 přečíst názvy a vyhledat na obrázku, str. 46 - 47 přečíst, výpisky + obr. Stavba těla trávy
 
Vlastivěda
- přečíst a zopakovat si učivo str. 8 - 15
 
STÁLE PLATÍ PRAVIDLA DOMÁCÍHO ČTENÍ. KNIHY ZAPISUJTE DO ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.
 
Třídní učitel
Mgr. Petra Rulfová

Třída 4.
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
-       opakování podstatných jmen str. 62, 63
-       všechna cvičení přečíst nahlas a splnit ústně
-       každý den zapsat jedno cvičení do sešitu - str. 62 cv, 6, 7, str. 63 cv. 1, 3
-       v pátek prostudovat na str. 62 pravidla psaní dopisu a podle osnovy napsat krátký dopis
 
Anglický jazyk
-       zadáno individuálně přes messenger
 
Matematika
-       stále opakovat písemné násobení a dělení
-       příklady zašlu individuálně
 
Přírodověda
-       str. 40 - 43 : zápis - stačí názvy kapitol, několik obrázků nakreslit nebo nalepit
 
Vlastivěda
-       str. 15 - opakování podle otázek, do sešitu vypracovat úkol b
-       v čítance na str. 98 - 103 přečíst pověsti, jednu si vybrat, do sešitu vypracovat úkoly a nakreslit ilustraci
 
STÁLE PLATÍ PRAVIDLA DOMÁCÍHO ČTENÍ. KNIHY ZAPISUJTE DO ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.
 
Třídní učitel
Mgr. Petra Rulfová

                                                                 4. ročník (do 22. 3. 2020)
Pokud někdo nemá některý sešit, bude pracovat na papír.
Český jazyk:
PROCVIČOVAT SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN VŠECH RODŮ.
PROSTUDOVAT UČIVO V UČEBNICI OD STR. 50 DO STR. 61.
Do sešitu vypracovat tato cvičení: str. 54 cv. 17, str. 57 cv. 6, 7, 8 a), b), str. 58 cv. 11, str.59 cv. 15, 16, str. 60 cv. 20, str. 61 cv. 3
Fialový sešit str. 31 - 37
Matematika:
PROCVIČOVAT PROBRANÉ UČIVO
Do sešitu vypracovat tato cvičení: str. 35 celá, str. 57 celá
Vypracujte všechny sloupce s násobením a dělením, které jsem vám dala v úterý.
Vyberte z učebnice pět slovních úloh, které jste ještě nedělali a vypracujte je do sešitu – zapište i stranu a číslo úlohy.
Vlastivěda:
str. 13 – 1 7: přečíst, vypracovat zápis do sešitu, zapsat odpovědi na otázky, nakreslit obrázek
Přírodopis:
str. 35 – 36, str. 38 – 43: přečíst, vypracovat zápis do sešitu, zapsat odpovědi na otázky, nakreslit obrázek
Anglický jazyk:
Procvičovat slovíčka na str.28 cv. 1 a na str. 30 cv.1
Na proužek papíru napiš do dvou sloupců s pomlčkou anglické i české názvy zvířátek, které již znáš, např. a dog - pes