Dějepis od 15. 6. do 19. 6. 2020
ROZPAD A ZÁNIK ŘÍMSKÉ ŘÍŠE – učebnice str. 126 až 128, do sešitu vypracovat otázky na str. 128

Dějepis od 8. 6. do 12. 6. 2020
DOMINÁT – učebnice str. 124 až 126, do sešitu vypracovat otázky na str. 126 (město, které založil Constantinus pouze najít na mapce v učebnici ne str. 126)

Dějepis od 1. 6. do 5. 6. 2020
CÍSAŘSKÝ  ŘÍM – učebnice str. 120 až 122, do sešitu vypracovat otázky na str. 122

Dějepis od 25. 5. do 29. 5. 2020
STAROVĚKÝ ŘÍM – na YouTube shlédnout:
„Vzestup civilizace - Římané
https://www.youtube.com/watch?v=i4tSXeBXOxQ

Dějepis od 18. 5. do 22. 5. 2020
DRUHÝ TRIUMVIRÁT – učebnice str. 114 až 115, do sešitu vypracovat otázky na str. 115

Dějepis od 11. 5. do 15. 5. 2020
Na YouTube shlédnout: „Poslední dny– Julius Caesar“  https://www.youtube.com/watch?v=hpEP0cvATcM

Dějepis od 4. 5. do 7. 5. 2020
KRIZE REPUBLIKY – učebnice str. 112 až 114, do sešitu vypracovat otázky na str. 114.

Dějepis od 27. 4. do 30. 4. 2020
KRIZE REPUBLIKY – učebnice str. 110 až 112, do sešitu vypracovat otázky na str. 112.

Dějepis od 20. 4. do 24. 4. 2020
ŘÍMSKÉ VÝBOJE V ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍ – na YouTube shlédnout:
1. „Punské války z pohledu Kartága“   https://www.youtube.com/watch?v=DFzeEurW154
2. „Punské války z pohledu Říma“ https://www.youtube.com/watch?v=tTCKy4s60DQ

Dějepis od 14. 4. do 17. 4. 2020
ŘÍMSKÉ VÝBOJE V ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍ – učebnice str. 107 – 108, do sešitu vypracovat otázky na str. 109

Dějepis od 30. 3. do 3. 4. 2020
ŘÍM – učebnice str. 99 – 104, do sešitu vypracovat otázky na str. 104

Třída 6. A
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
 
Mluvnice
- číslovky - zápis do sešitu školního je ve skupině na WhatsAppu
- PS str. 33 celá
- do sešitu vypracovat cv.7/str.103.
 
Sloh
- str. 163/2 Brambory - do slohového sešitu zapsat a vypsat klíčová slova a vypracovat výpisky v bodech z textu
 
Literatura
- čítanka str. 80-81 přečíst - zápis v 5 bodech do liter. sešitu
 
Anglický jazyk
- na tomto odkazu najdete veškeré učivo z anglického jazyka, na které by se měly děti přes vynucené prázdniny podívat. Nebude-li Vám nebo dětem něco jasné, jednoduše nechte pod článkem komentář, budu se snažit rychle odpovídat. Před nástupem do zpět do školy prosím o zpětnou vazbu, zda a co přesně jste doma stihli probrat.
https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-6a.html


Matematika
1) Rozložte na součin prvočísel (do školního sešitu):
     144, 520, 156, 132, 336, 168, 308, 208
2) Nejmenší společný násobek
    - učebnice strana 89 – 93 – přečíst
    - pracovní sešit str. 114/1, 2 (vypíšete na řádek, zakroužkujete společné)
    - pracovní sešit str. 115/3
                - pokud jsou čísla nesoudělná (nemají společného dělitele, jen jedničku), tak je mezi sebou
                  vynásobíme     např. n(2, 9) = 18             n(6, 11) = 66
                - když je jedno z čísel násobkem toho druhého, pak je to i jejich nejmenší společný násobek
                         např. n(9, 3) = 9                n(5, 30) = 30
                - když jsou čísla soudělná a jedno není násobkem druhého, pak si říkám násobky toho většího
                  z nich a zkouším, zda je to násobek i toho menšího
                                  např. n(12, 18) = 36          n(9, 15) = 45
   - pracovní sešit str. 115/4
    
   - pracovní sešit str. 116/5
                   - jedno z čísel je „schované“ v násobku jiného → mohu si ho pomyslně škrtnout a pak řeším pro
                     zbylá dvě čísla   např. n(4, 9, 18) = n(4, 18) = 36  (pomyslně jsem škrtnul 9, která je „schovaná“
                                                                                                             jako dvojnásobek v 18)
                  - nelze použít v f – zkuste si říkat násobky 15 a zkoušet, zda jsou dělitelné 9 a 6
                                                - nebo přes rozklady – v rozkladu zakroužkujte, co je společné pro všechna tři
                                                  čísla, z jednoho čísla opište celý rozklad a z ostatních dvou to, co by tam
                                                  chybělo
 
3) Největší společný dělitel
    - učebnice strana 84 – 88 – přečíst
    - pracovní sešit str. 120/1, 2   (pro nesoudělná čísla je to 1 např. D(5, 11) = 1)- pracovní sešit str. 121/3,4       str. 122/7

4) Slovní úlohy využívající společný násobek nebo dělitel
- pracovní sešit str. 117/7 – nejprve určíme počet zubů, které musí projít na obou stranách společným
                                                  místem    n(15,9) =
                                              - pak určíme, kolikrát se musí otočit to kolečko, aby tento počet zubů prošel
                                                společným místem
                                             - např. kdyby kolečka měla 18 a 24 zubů → n(18, 24) = 72
                                                       menší kolečko s 18 zuby se otočí 72 : 18 = 4 krát
- pracovní sešit str. 117/8       n(70, 45) =       a pak převést na metry
- pracovní sešit str. 118/11     n(180, 210) =        a pak převést na metry
- pracovní sešit str. 122/8        D(105, 60, 210-165) =
- pracovní sešit str. 123/9      a) D(54, 81, 135) =
                                                    b) když např. 54 pomerančů vydělíte tím největším společným dělitelem,
                                                        dostanete, kolik je pomerančů v balíčku
- pracovní sešit str. 123/10    počet družstev D(26, 39) =
                                                    kolik chlapců je v družstvu – vydělíme počet chlapců počtem družstev
- pracovní sešit str. 123/11    D(64, 48) =
 
Fyzika
- zaregistrujte se na stránkách TAKTIKu – přístup je na vymezenou dobu zdarma
https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/50616/6e0e42a0ff942c6440ee0718b493d9e4
 a projděte si:
Hravá fyzika 6 nová – str. 9 – 10, 12 – 13   (výpočet gravitační síly budeme trénovat až v 7.třídě)
a pak odpovězte do školního sešitu na tyto otázky:
1)    Popiš, jak na sebe působí ruka a zvoneček.
2)    Popiš, jak na sebe působí tenisová raketa a míček.
3)    Uveď příklad a) pohybových účinků síly
                        b) deformačních účinků síly
4)    Uveď příklad působení a) magnetické síly
                                          b) elektrické síly
                                          c) gravitační síly
5)    Jaký směr určujeme vodováhou a jaký olovnicí? Kde můžeme obě tato zařízení použít?

7)    Které těleso ve sluneční soustavě má ve svém okolí nejsilnější gravitaci?
8)    Jak se jmenuje přístroj na měření síly?
- po pravé straně klikněte na BONUSY → vyberte SLAVNÍ FYZIKOVÉ → Anders Celsius  -  poslechněte si audioprezentaci a pak odpovězte na následující otázky:
9)    Jakou Newtonovu teorii mělo potvrdit měření expedice do Laponska roku 1736, které se Celsius zúčastnil?
10) Co bylo opačně na Celsiově stupnici, než jak to známe dnes?
11) Kdo upravil Celsiovu stupnici do dnešní podoby?
12) Co je po Celsiovi pojmenováno na Měsíci?
     
POKUD SI BUDETE CHTÍT ZOPAKOVAT NĚCO O FYZIKÁLNÍCH VELIČINÁCH: můžete použít
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik/1276-veliciny-a-jejich-mereni?scroll=0
 
Přírodopis
Pavoukovci
- Štíři- štír kýlnatý (pomocí PC není v učebnici)
- Pavouci - křižák obecný - s. 70 - 73 + vypsat další zástupce pavouků z učebnice
 
Zeměpis
- s.74-5 Savany - do sešitu nadpis a shrnutí a vypsat 5 rostlin a 5 zvířat
- dále s. 76-8 Pouště a polopouště - do sešitu nadpis a shrnutí
 
Dějepis
- Antické Řecko - učeb. str. 79 - 82 - vypracovat do sešitu úkoly na straně 83 
- Vrcholné období řeckých sátů - učeb. str. 83 - 86 - vypracovat do sešitu úkoly na straně 85 a 86
- Makedonská nadvláda... - učeb. str. 86 - 87 - vypracovat do sešitu úkoly na str. 88 a 89
 
Třídní učitel
Mgr. Patrik Zeman
 
 

                                                            6. ročník (do 22. 3. 2020)

Český jazyk:
Zájmena - pracovní sešit str. 30 - 32, učeb. str. 91 Skloňování zájmen - zapsat do školního sešitu zájmeno JÁ
                                                           učeb. str. 93 Ten náš pes, ta naše ulice, to 
                                                           učeb. str. 95 d školního sešitu vypsat skloňování ON, ONA, ONO 
Sloh - str. 161 - Výpisky a výtah - do sešitu slohu vypsat: klíčová slova, výpisky, výtah
Literatura - Čít. str. 91 Eduard Petiška - Blaník - v bodech obsah do sešitu                                                                      
                    Čít. str. 96 Eduard Petiška - Rabín Lew - v bodech obsah do sešitu

Anglický jazyk:

na tomto odkazu najdete veškeré učivo z anglického jazyka, na které by se měly děti přes vynucené prázdniny podívat. Nebude-li Vám nebo dětem něco jasné, jednoduše nechte pod článkem komentář, budu se snažit rychle odpovídat. Před nástupem do zpět do školy prosím o zpětnou vazbu, zda a co přesně jste doma stihli probrat.

https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-6a.html
Matematika:
- pracovní sešity mají ve škole – zadání úkolů - http://www.2pir.eu/- vypracovat do školního sešitu, v učebnici jen přečíst
- dělitel a násobek – učebnice č.2 – str. 66 rámeček, 67 rámeček, 70 rámeček,
prac.seš. 101/1, 2, 3, 4, 5
-  znaky dělitelnosti přirozených čísel – učebnice č.2 str. 71 – 80
prac.seš. 106/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
- prvočísla a složená čísla, rozklad složeného čísla na součin prvočísel – učebnice č.2 str. 81- 82
- prvočísla, která budou potřebovat, jsou na vnitřní straně zadních desek učebnice č. 2
- prac.seš. 109/1, 4, 5   110/6   111/8 rozložit
 
Postupů rozkladu bývá vícero, ale za = jsou stejná, i když v jiném pořadí, používáme z učebnice typ rozkladu „vodopád“
Dějepis:                                                                     
- Antické Řecko - učeb. str. 79 - 82 - vypracovat do sešitu úkoly na straně 83 
- Vrcholné období řeckých sátů - učeb. str. 83 - 86 - vypracovat do sešitu úkoly na straně 85 a 86
- Makedonská nadvláda... - učeb. str. 86 - 87 - vypracovat do sešitu úkoly na str. 88 a 89
Přírodopis: 
- korýši str. 66 - 69 výpisky
- trilobiti - za pomoci PC výpisky
Fyzika:
- síla a její měření
- vzájemné silové působení částic
- gravitační síla
- učebnice str. 16 – 28, 31 – 37 (zápisky a úkoly budou vloženy ve skupině – přečíst – po návratu do školy to potřebné dostanou)
Zeměpis:
1. přečíst s. 69-70 Živý obal Země
Do sešitu opsat nadpis a shrnutí
2. přečíst s. 71-73
Do sešitu zápis: Tropické lesy
- podnebí tropické, vlhké, velký odpar vody
- typická patrovitost lesa – bylinné, keřové, stromové, korunové
- zvířata např. papoušci, hadi, hmyz, různé druhy opic, krokodýli
- rostliny např. liány, palmy, eben
- pěstuje se kakaovník, banánovník, kokosovník, koření
- oblasti kolem Amazonky, Guinejského zálivu a jihovýchodní Asie
                                               Roman Pazdera – domácí příprava
Český jazyk:
- uč. str.36., cv. 5 a, b,
- uč. str. 36, cv. 7,8
- uč. str. 38, cv. 2,3.6
Sloh:
- popis – A je tu zase jaro
Matematika:
- prac. sešit str. 27, cv. 13,14
- prac. sešit str. 38, cv. 1,2,3,4
Anglický jazyk:
- uč. str. 46-49 slovíčka
- prac. sešit str. 46-49
Zeměpis:
- uč. str.93-99
Fyzika:
- prac. sešit str. 7,8
- prac. sešit str.9, cv. 8,9,11