Dějepis od 15. 6. do 19. 6. 2020
STŘEDOVĚK – na YouTube shlédnout:
Hrad Košťálov - 1. díl seriálu Hrady, zámky a tvrze českého severozápadu https://www.youtube.com/watch?v=uoC3TAMurLk

Dějepis od 8. 6. do 12. 6. 2020
STŘEDOVĚK – na YouTube shlédnout:
1. „Byl jednou jeden člověk - 13 Stoletá válka“
https://www.youtube.com/watch?v=A2Zg8q6XBFA

Dějepis od 1. 6. do 5. 6. 2020
STŘEDOVĚK – na YouTube shlédnout:
1. „Johanka z Arku - Osobnosti Historie“
https://www.youtube.com/watch?v=nEV5STAV6Y8

Dějepis od 25. 5. do 29. 5. 2020
STŘEDOVĚK – na YouTube shlédnout:
1. „Štíty království českého (02/10) - Můj hrad, můj dům“  https://www.youtube.com/watch?v=YLQbZHXwQVE

Dějepis od 18. 5. do 22. 5. 2020
STŘEDOVĚK – na YouTube shlédnout:
1. „Štíta království českého – Jak rostly hrady“  https://www.youtube.com/watch?v=rQS_x8QLWFk&list=PLvuPM9SMIzcIe-q_VUEGK6Vj7CpGVu4vu&index=2

Dějepis od 11. 5. do 15. 5. 2020
STŘEDOVĚK – na YouTube shlédnout:
1. „Evropa ve středověku 4 Města a katedrály“  https://www.youtube.com/watch?v=5U3bLQk7C-A

Dějepis od 4. 5. do 7. 5. 2020
STŘEDOVĚK – na YouTube shlédnout:
1. „Evropa ve středověku 1 Rytíři a turnaje“  https://www.youtube.com/watch?v=RKu-QC4rMrc

Dějepis od 27. 4. do 30. 4. 2020
LUDVÍK JAGELLONSKÝ – na YouTube shlédnout:
1. „Jiří z Poděbrad www.youtube.com/watch?v=h6RRKdW6Jzc

Dějepis od 20. 4. do 24. 4. 2020
LUDVÍK JAGELLONSKÝ – učebnice str. 113 až 114, do sešitu vypracovat otázky na str. 114.

Dějepis od 14. 4. do 17. 4. 2020
VLADISLAV JAGELLONSKÝ – učebnice str. 112 až 113, do sešitu vypracovat otázky na str. 113.

Dějepis od 30. 3. do 3. 4. 2020
PRŮBĚH HUSITSKÝCH VÁLEK – učebnice str. 106 až 108, do sešitu vypracovat otázky na str. 108 a namalovat 3 husitské zbraně dle vlastního výběru ze str. 106.

Třída 7. A
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
- Poslat zadané z minulého týdne  na mail  marievinsova@centrum.cz     str.99/2 , Literaturu, Sloh              
 
- Nová látka
- uč.str.96/1    opiš do školního, podtrhni přísudek (vlnovkou) a podmět (rovně) -  pošli
 
- Teď budeme pracovat se SOUVĚTÍM, tzn. jsou dvě věty, oddělují se čárkou!!!
   Jako jsme se ptali na větný člen ( např. na podmět  kdo,co?), tak teď se budeme ptát na celou větu a
   celou větou budeme i odpovídat.
 
           Větě, kterou se ptáme, se říká věta HLAVNÍ  (zkratka VH)
           Větě, kterou odpovíme, se říká věta  VEDLEJŠÍ   (zkratka  VV)
 
    Věta vedlejší začíná -  SPOJKOU …..    Říká se, že je krásná.
                                     -  VZTAŽNÝM ZÁJMENEM …….   Není jasné, jaká vlastně je.
                                     -  PŘÍSLOVCEM ……  Je úplně jedno, proč to udělal.
 
     Takhle se budete ptát, abyste poznali, jaká je to VV.
 
Říká se, že je krásná. ………..  Kdo, co se říká?......   Že je krásná….. že je krásná je VV podmětná
Není jasné, jaká vlastně je…….Kdo, co není jasné? …  Jaká vlastně je. - VV podmětná
Je úplně jedno, proč to udělal……  Kdo, co je jedno? ….  Proč to udělal.  - VV podmětná
 
Někdy se postavení vět může obrátit - VH bude až druhá.   
např.  Kdo chce mít jedničky, musí se učit.
Kdo, co se musí učit?   Ten, kdo chce mít jedničky….. Kdo chce mít jedničky  je VV podmětná
 
Věta hlavní se podtrhává rovně, VV se podtrhává vlnovkou 
 
Nad začátek věty se píše číslo, kolikátá věta to je v souvětí, a za to VH   nebo   VV  (uvidíte na příkladech)
ŘÍKÁ SE TOMU ROZBOR SOUVĚTÍ
 
- Zkuste si v učebnici  str, 98/1 – ústně  
 
- Tyto věty napište do školního sešitu, doplňte čárku a udělejte rozbor souvětí – podle mého vzoru
V noci se mi zdálo jak letím do vesmíru. 
Není mi známo co se máme naučit.
O Praze se říká že patří mezi nejkrásnější města.
Otci bylo oznámeno že pojede na služební cestu.
Kdo se účastnil dnes může přijít i zítra.LITERATURA
Čítanka str.  58
Do liter. sešitu –  název, autor, písemně zodpovědět otázky (č.  4   dobrovolně)
 
SLOH
Životopis – str.168
Přečti si ukázkový souvislý životopis a napiš svůj. Inspirujte se a na str. 169 máte povídání.
 
Anglický jazyk
https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-7a.html
 
Matematika
- rozšiřování a krácení poměru:
 
Do školního sešitu:

 
Pracovní sešit str. 152 cv. 11


Pracovní sešit str. 155 cv. 23


- převrácené poměry:
Pracovní sešit str. 151 cv. 8


- spojení dvou poměrů:
Pracovní sešit str. 153 cv. 15


- rozdělení v poměru:
Pracovní sešit str. 152 cv. 10
 

Do školního sešitu:


 
- slovní úlohy na rozdělení v poměru
Pracovní sešit str. 154 cv. 18 až 20
 
- změna čísla v poměru:
Pracovní sešit str. 152 cv. 12 až 14


 
 !!! Kdo nemá pracovní sešit, dělá vše do školního.
 
Fyzika
- nová látka – KULOVÁ ZRCADLA
                     - učebnice str. 167 – 169 – přečíst, zápisky k přečtení pošlu do skupiny na email nebo
                                                                                                                                                          WhatsApp
- spusťte si aplety a prohlédněte si, jak se mění vlastnosti obrazu, když měníte vlastnosti vzoru (tažením červených koleček měníte vzdálenost vzoru od zrcadla a jeho velikost, tažením modrého kolečka posouváte duté zrcadlo)
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=opt_dute&l=cz
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=opt_vypukle&l=cz
 
- zaregistrujte se na stránkách TAKTIKu – přístup je na vymezenou dobu zdarma
https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/50616/6e0e42a0ff942c6440ee0718b493d9e4
 a projděte si:
Hravá fyzika 7 nová – str. 47 – 54
a pak odpovězte do školního sešitu na tyto otázky:
1)    Do jaké kategorie byste zařadili světlušku jako zdroj světla?
2)    Napiš a) 3 příklady zdroje světla přírodní b) 3 zdroje umělé.
3)    Napiš a) 3 příklady optického prostředí průhledného b) 3 průsvitného c) 3 neprůhledného.
4)    Mění se rychlost světla, když světlo proniká ze vzduchu do skla? Pokud ano, jak?
5)    Nastalo zatmění Měsíce. Nakresli vzájemnou polohu Měsíce, Slunce a Země při tomto jevu.   
6)    Jak se nazývají tyto fáze měsíce?

7)    Jak poznáš, zda Měsíc přibývá, nebo zda ubývá?
8)    Doplň:
Úhel odrazu  se rovná ………………………………… Odražený paprsek leží v ……………………………………….
Jak se nazývá tento zákon? Nakresli obrázek, kde bude zakreslen úhel dopadu  a úhel odrazu .
9)   Jak velký je úhel dopadu  a jak velký je úhel odrazu , jestliže dopadající a odražený paprsek spolu svírají úhel 100°?
10) Z čeho se vyrábí v praxi zrcadlo?
11) K čemu se používá periskop?
12) Nakresli obraz předmětu v rovinném zrcadle.

13) Kde se používají a) rovinná zrcadla    b) dutá zrcadla   c) vypuklá zrcadla? (najdete v zápiskách, u každého uveďte 2 příklady)
   
K PROCVIČENÍ můžete použít:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/69-7-rocnik/1195svetelne-jevy?scroll=0
 
Přírodopis
- Třídění ptáků – str. 78 – 81
- 1. Běžci, 2. Plavci, 3. Letci
- rozdělení do skupin + charakteristické znaky + 3 zástupci ze skupiny
 
Zeměpis
- oblast Zakavkazska - vypsat do sešitu povrch, podnebí, zemědělství této oblasti
- dále vypsat státy - Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, zjistit k nim pár informací
- https://skolnimapy.cz/hledat/?predmet=zemepis - na této stránce naleznete několik map z atlasu (pro ty co mají ve škole), je zde několik variant map Asie a také časové pásmo podle, kterého můžete dělat úkoly
https://www.umimefakta.cz/zemepis - procvičovat orientaci na státy Asie
 
Dějepis
- platí předchozí (další bude zadáno až později)

Třídní učitelka
Mgr. Monika Prokopová
 
 

                                                                  7. ročník (do 22. 3. 2020)

Český jazyk: 

Ahoj sedmáci,

doufám, že je vše OK a že se do toho pustíte(s chutí, jak jinak!)

Pokud máte WhatsApp, tak tam koukejte, je to rychlejší.

Tohle si opište do sešitu a přidám i věty na určování základních větných členů,   tzn. podmětu a přísudku.

Na netu je spousta cvičení na procičování této látky, takže si určitě tam procvičujte. Když nebudete vědět, ptejte se, doma budeme určitě dlouho.

Www.fraus, www.scio, www.skolasnadhledem. 

Přísudek jmenný se sponou

-spona je sloveso   být  nebo  stát se

  k ní patří ještě    -  podstatné jméno

                             -  přídavné jméno 

Bratr je veselý.

Můj malý bratr  je velmi často veselý.

Bratr byl veselý.

Bratr bude veselý.

Bratr není veselý.

Bratr se chce stát v budoucnu učitelem.

  

Bratr je student.

Jeho bratr je výborný student.

 

Věty na procvičení.Podtrhněte přísudek vlnovkou, podmět rovně, podmět nevyjádřený napište do závorky nahoru nad začátek věty.Napište do školního.(možná je tam jedna chyba)

Včera bylo špatné počasí.

Všechny ulice byli dnes prázdné.

Všichni musí být doma.

Sleduj v televizi vysílání pro školy.

V sedmé třídě není nikdo.

To nebude nutné.

Dny bývají v létě příjemné.

Moje babička je poštovní doručovatelka.

Na mě se můžete spolehnout.


Mluvnice - str. 93   žlutý rámeček -  opsat do školního sešitu  -  od   Ve spojení… zvědavá
- ústně  uč. str.   93/1
- písemně do školního 94/1 (podtrhávej přísudek-vlnovkou a podmět -rovně)
Podmět
- opiš do školního - žlutý rámeček str. 96   od- Podmět…tvar infinitivu.
- ústně str. 96/1,2
Shoda Př s Po
- uč. str.99/1 ústně
- str. 99/2 písemně (podtrhávej přísudek a podmět) -do školního sešitu
Sloh
- str. 165 Moje spolužačka
- přečti si a napiš na papír charakteristiku některého svého spolužáka/-čky
Literatura
- str. 50   Vlci
- otázky za článkem písemně do literárních sešitů

Anglický jazyk:

na tomto odkazu najdete veškeré učivo z anglického jazyka, na které by se měly děti přes vynucené prázdniny podívat. Nebude-li Vám nebo dětem něco jasné, jednoduše nechte pod článkem komentář, budu se snažit rychle odpovídat. Před nástupem do zpět do školy prosím o zpětnou vazbu, zda a co přesně jste doma stihli probrat.

https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-7a.html
Fyzika – světelné zdroje, rychlost světla, přímočaré šíření světla, měsíční fáze, stín, odraz světla, zákon odrazu světla, zrcadla
- učebnice str. 150 - 166 (zápisky a úkoly budou vloženy ve skupině – přečíst – po návratu do školy to potřebné dostanou)
Matematika – pracovní sešity mají ve škole – zadání úkolů - http://www.2pir.eu/- případné zadání z pracovního sešitu vypracovat do školního sešitu
- sčítání a odčítání rac. čísel – uč. 1. díl str. 81 přečíst
- do školního sešitu vypracovat:                     
 

- násobení a dělení rac. čísel – uč. 1. díl str. 85 – 86
- do školního sešitu vypracovat: 
- uč. str. 85/1


- poměr, rozšiřování a krácení poměru - uč. 2. díl str. 5 – 6 přečíst, 8 rámeček, 11 rámeček vypracovat: prac. sešit str. 151/7
 
                
Přírodopis – výpisky – uč. str. 72 – 76 Stavba těla ptáků, uč. str. 77 – 78 hospodářský význam ptáků
Dějepis – Lucemburkové na českém trůně – uč. str. 99 – 103 – vypracovat do sešitu úkoly na str. 103
- Doba husitská – uč. str. 104 – 106 – vypracovat do sešitu úkoly na str. 106

Zeměpis – zpracovat do sešitu státy Středního východu (Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jemen, Omán, Libanon, Irák, Irán, Katar, Kuvajt)
- časové pásmo - na +7 je 8:30 hod. Kolik hodin je ve státech - ČR, ANGOLA, JEMEN, THAJSKO, JAPONSKO, PERU, ALIJAŠKA, KUBA?  (vypracovat zezadu do sešitu)