Dějepis od 15. 6. do 19. 6. 2020
RUSKÁ REVOLUCE A VÍTĚZSTVÍ DOHODY –  učebnice str. 121 až 124, do sešitu vypracovat otázky na str. 124

Dějepis od 8. 6. do 12. 6. 2020
PRŮBĚH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY –  učebnice str. 117 až 121, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 121

Dějepis od 1. 6. do 5. 6. 2020
DOHODA PROTI DVOJSPOLKU –  učebnice str. 113 až 116, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 116

Dějepis od 25. 5. do 29. 5. 2020
ČESKÉ ZEMNĚ PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU –  učebnice str. 109 až 112, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 113

Dějepis od 18. 5. do 22. 5. 2020
RUSKO ZA POSLEDNÍCH ROMANOVCŮ – na YouTube shlédnout:
„Prokleté rodokmeny - Prokletí Romanovců“
https://www.youtube.com/watch?v=cOTTfCz1X0A

Dějepis od 11. 5. do 15. 5. 2020
RUSKO ZA POSLEDNÍCH ROMANOVCŮ – učebnice str. 97 až 100, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 100.

Dějepis od 4. 5. do 7. 5. 2020
VZESTUP USA – učebnice str. 93 až 96, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 97.

Dějepis od 27. 4. do 30. 4. 2020
IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS. – učebnice str. 90 až 92, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 92.

Dějepis od 20. 4. do 24. 4. 2020
ČESKÉ ZEMĚ V 2. POL. 19. STOL. – učebnice str. 86 až 89, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 89.

Dějepis od 14. 4. do 17. 4. 2020
HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POL. 19. STOL. – učebnice str. 82 až 83, nastudovat kapitoly neoabsolutismus a obnovení ústavnosti.

Dějepis od 30. 3. do 3. 4. 2020
VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE A FRANCIE ZA CÍSAŘE NAPOLEONA III. – učebnice str. 74 až 78, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 78.

Třída 8. A
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
výpisky Souvětí souřadné a podřadné + spojky souřadicí a podřadicí viz zápis ve skupině na messengeru.
Dále do sešitu nadpis Významové poměry - vypsat z uč. str. 49-51 zapsat si 6 význam. poměrů do sešitu - jak se značí, 2-3 příklady vět a hlavně spojky. PS str.36/cv. 1a,b,c,d,. 36/2,3.
SLOH str.113/cv.6
 
Anglický jazyk
- na tomto odkazu najdete veškeré učivo z anglického jazyka, na které by se měly děti přes vynucené prázdniny podívat. Nebude-li Vám nebo dětem něco jasné, jednoduše nechte pod článkem komentář, budu se snažit rychle odpovídat. Před nástupem do zpět do školy prosím o zpětnou vazbu, zda a co přesně jste doma stihli probrat.
https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-8-a.html
 
Německý jazyk
Z minulého zadání
PS 45/8,9,10
uč. 56/a
poslat na mail hned
 
Nové úkoly
uč. str 56/17-číst
             57/nahoře (kromě silného) opiš do sešitu + česky - pošli ke kontrole
simsem = posílat SMS
ze slovesa se utvoří pods. jm.  lesen=číst. Lesen=čtení
str.57 dole -číst
většina slovíček je v PS
 
PS 46/11
Poslat do 26.3.
na mail- marievinsova@centrum.cz
Když nebudete vědět, pište nebo volejte 732201635
 
Matematika
- Obsah kruhu – tabulka s. 32 do sešitu
https://www.youtube.com/watch?v=ycu8AhBru1c
- vypočítat a poslat ke kontrole do 29.3. 2020 – s. 32/ cv. 2, 3; s. 33/ cv. 9
- Válec – tabulky s. 37, s. 39, s. 41, s. 45 do sešitu
https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8
https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0
https://www.youtube.com/watch?v=So5v2saines
Opakování na Thaletovu větu:
https://www.youtube.com/watch?v=8gUqUIa_D0M
https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY
obvod kruhu
https://www.youtube.com/watch?v=ruR4HFfhEg0
https://www.youtube.com/watch?v=cbanx5di-JI
 
Fyzika
- přejdeme do tematického celku ZVUKOVÉ JEVY
- témata -  KMITÁNÍ a VLNĚNÍ
- bohužel nemáte v učebnici – přečtěte si texty a zápisky, které budou uloženy ve vaší skupině (pošlu
  Tomášovi na email) – zápisky pak dodám, to potřebné spolu projdeme
 
- spusťte si aplety:
příklady kmitavých periodických pohybů
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=kv_ocilatory&l=cz
harmonické kmity – pozorujte jen záznam grafu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=kv_harmonicke_kmitani&l=cz
tlumené kmity – pozorujte jen záznam grafu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=kv_tlumene_kmitani&l=cz
odraz vlnění – na pevném a volném konci
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=kv_odraz_na_konci&l=cz
příčné a podélné vlnění – vlnostroj
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=kv_vlnostroj&l=cz
příčné a podélné vlnění
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phps=kv_vlneni&l=cz
 
- do sešitu vypracujte odpovědi na otázky:
Otázky kmitání:
1)    Uveďte příklady alespoň 3 periodických pohybů.
2)    Co je to perioda kmitavého pohybu? Jak se značí a jakou má jednotku?
3)    Co je to frekvence kmitavého pohybu? Jak se značí a jakou má jednotku?
4)    Jaký je vztah mezi periodou a frekvencí?
5)    Jak poznáte z grafu, že se jedná o harmonický kmitavý pohyb?
Otázky vlnění:
1)    Popište, co je to vlnění.
2)    Jaké druhy vlnění znáte? (troje rozdělení)
3)    Které vlnění se může šířit i ve vakuu?
4)    Co je to vlnová délka vlnění?
5)    Na čem závisí rychlost šíření vlnění?
6)    Co se vlněním přenáší a co naopak nepřenáší?
 
K PROCVIČENÍ: můžete použít – pružná tělesa, kmitavý pohyb 1,2, charakteristika vlny, vlnění 1,2
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/1056zvukove-jevy?scroll=0
 
- zaregistrujte se na stránkách TAKTIKu – přístup je na vymezenou dobu zdarma
https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/50616/6e0e42a0ff942c6440ee0718b493d9e4
 
Přírodopis
- Soustava nervová s. 104 - 105
- stavba a funkce, nakreslit neuron + popis, přenos vzruchu – výpisky vyfotit a poslat ke kontrole
 
Zeměpis
- Praha str. 71,72,73, výpisky a nalepit obrázky Prahy, pak Středočeský kraj str.74,75,76 výpisky, nalepit obrázky rekreačních oblastí
 
Dějepis
-       Platí původní zadání do konce měsíce března
 
Chemie
- Tříprvkové sloučeniny
- 1. Kyseliny – vzorec, vlastnosti, výroba a použití
- a) bezkyslíkaté – k. chlorovodíková s. 93, 94
- b) kyslíkaté – k. sírová, k. dusičná s. 95 – 100
Výpisky poslat ke kontrole
 
Občanská výchova
 - Daně a význam daní - zápis ve skupině
 
Třídní učitel
Ing. Lenka Reinhartová
 
 

                                                                  8. ročník (do 22. 3. 2020)

Německý jazyk:

- rozhovory str. 54 do sešitu vypsat nová slova i česky
- str. 55/15, 16 přečíst, vypsat nová slova
- str. 56 a,b
- pracovní sešit 45/8,9,10

Anglický jazyk:

na tomto odkazu najdete veškeré učivo z anglického jazyka, na které by se měly děti přes vynucené prázdniny podívat. Nebude-li Vám nebo dětem něco jasné, jednoduše nechte pod článkem komentář, budu se snažit rychle odpovídat. Před nástupem do zpět do školy prosím o zpětnou vazbu, zda a co přesně jste doma stihli probrat.

 •  https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-8-a.html
  Matematika:
  - Thaletova věta  s. 20 – 26 (Matematika 3)
  - tabulka ze s. 21 do sešitu
  - s. 23/cv. 4
  - s. 25/cv. 11
  - Délka kružnice a obvod kruhu  s. 27 – 31
  - tabulka s. 27 do sešitu
  - s. 28/cv. 1, 2, 3
  Fyzika:
  - Elektrický proud a jeho měření s. 122 – 128
  Chemie:
  - Výpočty z chemických rovnic
  4 FeO            +             O2                  →                        2 Fe2O3
  m = 4g                                                                            m = ?
   
  4 Ca              +              3 O2               →                        2 Ca2O3
  m = 4g                                                                             m = ?
  Přírodopis:
  - Žlázy s vnitřním vyměšováním (sekrecí)  s. 102 – 104
  Zeměpis:
  - Hospodářství ČR s. 59 – 69
 • Praha - str. 71, 72 a 73 - výpisky a nalepit obrázky Prahy
 • Středočeský kraj - str. 74, 75 a 76 - výpisky a nalepit obrázky rekreačních oblastí

Český jazyk:
- Mluvnice – druhy VV
- PS – s. 35/cv. 4, 5 a cv. 6 napsat do školního sešitu 
- UČ – s. 47/7d do školního sešitu
- s. 48/9 vypsat VV a určit druh
- Sloh – úvaha: Rodiče a já
- Čítanka s. 74 – 75
- s. 81 Karolína Světlá – výpisky do sešitu, Hubička – přečíst
- s. 87 Ruchovci a lumírovci – výpisky, Josef Václav Sládek – výpisky,
- s. 91 Moji rodiče – přečíst
- s. 108 Alois Jirásek – výpisky
- s. 111 Cholera - přečíst   
Dějepis:
- Habsburská monarchie  s. 66 – 70, do sešitu vypracovat otázky a úkoly s. 70
- ….porážka revoluce  s. 70 – 74, do sešitu vypracovat otázky a úkoly s. 74