Dějepis od 15. 6. do 19. 6. 2020
ČEŠI A SLOVÁCI NA CESTĚ K SAMETOVÉ REVOLUCI – učebnice str. 139 až 144, nastudovat

Dějepis od 8. 6. do 12. 6. 2020
KONEC NESVOBODY – učebnice str. 136 až 139, nastudovat a vypracovat otázky a úkoly na str. 139

Dějepis od 1. 6. do 5. 6. 2020
příprava na přijímací zkoušky

Dějepis od 25. 5. do 29. 5. 2020
MEZINÁRODNÍ VÝVOJ OD 60. LET – učebnice str. 132 až 135, přečíst

Dějepis od 18. 5. do 22. 5. 2020
NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU – učebnice str. 128 až 129, nastudovat

Dějepis od 11. 5. do 15. 5. 2020
Na YouTube shlédnout: „Srpen 1968 - zrada, invaze a okupace po hodinách“  – dle pokynů z hodiny shlédnout ukázky
https://www.youtube.com/watch?v=ZnyTipbv5lI

Dějepis od 4. 5. do 7. 5. 2020
LÉTA UVOLNĚNÍ – dle pokynů z hodiny shlédnout ukázky

Dějepis od 27. 4. do 30. 4. 2020
LÉTA UVOLNĚNÍ – učebnice str. 121 až 123, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 123.

Dějepis od 20. 4. do 24. 4. 2020
PÁD MÝTU O SOCIALISMU V ČESKOSLOVENSKU – učebnice str. 118 až 121, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 121.

Dějepis od 14. 4. do 17. 4. 2020
KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO – učebnice str. 107 až 112, do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 112.

Dějepis od 30. 3. do 3. 4. 2020
ZMĚNY V EVROPĚ NA PŘELOMU 50. A 60. LET – do sešitu vypracovat otázky a úkoly na str. 118.

Třída 9. A
23. – 27. 3. 2020

Český jazyk
- Mluvnice - Mluvnický zápor-str.55 vypracuj jednoduché výpisky do sešitu, ústně str.55/cv.2,3, písemně do sešitu 55/cv.4
PS str.38/cv1,2
- nadále procvičování k přijímacím zkouškám (Cermat)
- Sloh - str.129 Funkční styly - zapsat si do sloh.sešitu, naučit se, bývá v přijímacích zkouškách
 
Anglický jazyk
- na tomto odkazu najdete veškeré učivo z anglického jazyka, na které by se měly děti přes vynucené prázdniny podívat. Nebude-li Vám nebo dětem něco jasné, jednoduše nechte pod článkem komentář, budu se snažit rychle odpovídat. Před nástupem do zpět do školy prosím o zpětnou vazbu, zda a co přesně jste doma stihli probrat.
 https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-9-a.html
 
Německý jazyk
- z minulého týdne: poslat na e-mail: marievinsova@centrum.cz - uč.str.37/Barbara
- nové: do školního sešitu přepsat časování können =umím, můžu (je modální, takže odsouvá druhé na konec v infinitivu) + k tomu opsat 3 věty
- PS s.39/7 podle vzoru ->poslat, PS s.39/8a,b -pokaždé jiné sloveso -> poslat do 26.3.
- můžete se ptát na tel.732201635 nebo přes mail - viz nahoře
 
Matematika
- téma – PODOBNOST
- učebnice číslo 2 str. 31 – 49
Podobnost geometrických útvarů
- do školního sešitu str. 32 oba rámečky z učebnice
- pracovní sešit str. 52

- do školního sešitu uč. str. 33 cv. 3 (vypočítáte oba poměry podobnosti – pokud vyjdou stejně, pak jsou
  obdélníky podobné) – pozor na stejné jednotky!
a)   ANO, jsou podobné
 
Pozn. V pracovním sešitě používají dva názvy pro  – poměr podobnosti a koeficient podobnosti
 
Věty o podobnosti trojúhelníků
- nejprve si zopakovat věty o shodnosti trojúhelníků


                                             VĚTY O SHODNOSTI TROJÚHELNÍKŮ
       Věta SSS
Dva trojúhelníky, které se shodují ve všech třech stranách,
jsou shodné.      
 
 
       Věta SUS
Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou stranách a úhlu
těmito stranami sevřeném, jsou shodné. 
                                                


       Věta USU
Dva trojúhelníky, které se shodují v jedné straně a obou
úhlech k této straně přilehlých, jsou shodné. 
                                       

 - opsat do školního sešitu:
                                             VĚTY O PODOBNOSTI TROJÚHELNÍKŮ
       Věta sss o podobnosti trojúhelníků
Dva trojúhelníky, které mají stejné poměry délek každých
dvou odpovídajících si stran, jsou podobné.
                               
(všechny tři poměry vyjdou stejně)
 
      Věta sus o podobnosti trojúhelníků
Dva trojúhelníky, které mají stejné poměry délek dvou
dvojic odpovídajících si stran a shodují se v úhlu těmito
stranami sevřeném, jsou podobné.
                                 
 

      Věta uu
Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou úhlech,
jsou podobné.
                            
(protože je vždy součet vnitřních úhlů v trojúhelníku stejný, a to 180°, pak se sobě musí rovnat i ty třetí úhly)
 
- pracovní sešit str. 53 cv. 2 – určujeme, zda jsou trojúhelníky podobné

- pracovní sešit str. 53 cv. 3 (vypočítat u každého všechny tři poměry podobnosti s trojúhelníkem ABC a porovnat je)
 
- pracovní sešit str. 53 cv. 4 – víme, že jsou trojúhelníky podobné a dopočítáváme chybějící údaje

- učebnice str. 39 cv. 3
 
- zopakujte si k přijímačkám – měřítko plánu a mapy – prac. sešit str. 55 cv. 11, str. 56 cv. 12, 13
                                                   - rozdělení v poměru - prac. sešit str. 57 cv. 16
                                                   - složený poměr - prac. sešit str. 57 cv. 17, 18

- počítejte, posílejte, ptejte se – emailem nebo WhatsApp (kontakt získáte od sedmáků nebo šesťáků)
 
Fyzika
- procvičte si a ověřte si znalosti z astronomie
- zaregistrujte se na stránkách TAKTIKu – přístup je na vymezenou dobu zdarma
https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/50616/6e0e42a0ff942c6440ee0718b493d9e4
 a projděte si:
Hravá fyzika 7 nová – str.51
Hravá fyzika 9 – str. 47 – 52
pak odpovězte do školního sešitu na následující otázky:
1)    Jak poznáš, zda Měsíc přibývá, nebo zda ubývá?
2)    Jak vzniká polární záře?
3)    Co jsou to protuberance?
4)    Jaký proces probíhá při vysoké teplotě ve Slunci?
5)    Co je to koróna?
6)    Kam byste zařadili Pluto?
7)    Okolo kterých planet neobíhají žádné měsíce?
8)    Jak se říká planetě Venuše, jestliže ji vidíme po západu Slunce nad západním obzorem, a jak když ji vidíme před svítáním nad východním obzorem?
9)    Vypiš 5 vlastností charakterizujících plynné planety.
10) Jaký francouzský astronom sestavil katalog galaxií?
11) Uveď názvy dvou významných galaxií jižní oblohy. Po kom byly pojmenovány?
12) Kolik souhvězdí je mezinárodně ustanoveno?
13) Co jsou to obtočná souhvězdí a která můžeme pozorovat na noční obloze?
 
- spusťte si aplety:
Sluneční soustava
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phpf=gp_soustavy&l=cz
měsíční fáze
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phpf=gp_mesic_geol&l=cz
souhvězdí
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phpf=gp_souhvezdi_geol&l=cz
Keplerovy zákony
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phpf=kepler_zakony&l=cz
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phpf=gp_sl_soustava&l=cz
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phpf=gp_2kepleruv_zakon&l=cz
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.phpf=gp_vnitrni_planety&l=cz
 
K PROCVIČENÍ: můžete použít
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2155astronomie?scroll=100
 
Přírodopis
- poslat ke kontrole vypracovaný PL (ekologie)na mail: skola.reinle@seznam.cz
- potravní řetězec + potravní pyramida s.69, překreslit do sešitu, vymyslet vlastní s konkrétními živými organismy a poslat ke kontrole
 
Zeměpis
- s.38 Společné a odlišné znaky států - do sešitu shrnutí
 
Dějepis
- učivo, které bylo zadáno, platí do konce března
 
Chemie
- Přírodní látky 1. Tuky s.66 -72, výpisky + otázky a úkoly
 
Finanční gramotnost
- s.46 Reklamace spotřebního zboží - přečíst a do sešitu nadpis a shrnutí
 
Občanská výchova
- Ústava ČR, moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní - přečíst, udělat si výpisky do sešitu
 
Třídní učitel
Mgr. Eva Krátká

                                                                9.ročník (do 22. 3. 2020)
Český jazyk:

opakování k přijímacím zkouškám na SŠ – procházet testy CERMAT (2017 – 2019)
Mluvnice: str.75 do školního sešitu – Samostatný větný člen
                                                           Oslovení
                                                           Vsuvka
                                                           Věta neúplná (elipsa)
Uč.  Str.76/ cv.2,3,4,5    PS 49/1,2,3     50/4
Literatura:
Josef Škvorecký (1924-2012) str.84 výpisky, 83-84 přečíst Zbabělci – 5 bodů do sešitu
Milan Kundera (1929) str.94 výpisky, 92-94 Nikdo se nebude smát – 5 bodů do sešitu
Ota Pavel str.97 výpisky, 94 – 97 Nejdražší ve střední Evropě – 5 bodů do seš.
Arnošt Lustig (1926 – 2011) str.98 výpisky

Anglický jazyk:

na tomto odkazu najdete veškeré učivo z anglického jazyka, na které by se měly děti přes vynucené prázdniny podívat. Nebude-li Vám nebo dětem něco jasné, jednoduše nechte pod článkem komentář, budu se snažit rychle odpovídat. Před nástupem do zpět do školy prosím o zpětnou vazbu, zda a co přesně jste doma stihli probrat.

 https://koronanglictina.blogspot.com/2020/03/anglictina-9-a.html

Německý jazyk:

- P. S. str.45 seznámit se se slovíčky od e Abfahrt do s Schuljahr
- uč. str. 37/3 Barbara… do školního
              38/6
- P. S.     37/1a
               38/3 číst a překlad - ústně


Matematika:
opakování učiva k přijímacím zkouškám na SŠ – procházet testy CERMAT 2017-2019
Fyzika:
Zdroje záření uč.str.96 – 100 – přečíst (zápisky mají)
Astronomie – uč.str.150-170  (zjednodušené zápisky k přečtení budou vloženy ve skupině)
Dějepis:
Řešení německé otázky – uč.str. 84-87 – vypracovat do sešitu otázky a úkoly na str. 87
Osud národnostních menšin – uč. str.95-97 – vypracovat do sešitu otázky a úkoly str.97
Poválečné Československo do květnových voleb 1946 – uč.str.87-93 – vypracovat do sešitu otázky a úkoly na str. 92 a 93
Prohra československé demokracie – uč.str.100-103
Přírodopis:
vypracovat pojmy z PL Ekologie
Chemie:
Názvosloví organických sloučenin
Finanční Gramotnost:
1. Přebytkový rozpočet – dokončit kapitolu s. 39-40, zápis = opsat shrnutí s. 40
2. Schodkový rozpočet – přečíst s. 41-42 a opsat shrnutí s. 42
Zeměpis:
Pročíst učebnici s. 9-33 = již probrané učivo