Osobní přítomnost žáků 9. ročníků od 11. 5.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
·       Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
·       Maximální počet žáků ve skupině je 15.
·       Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
·       Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
·       Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.
 
Rodiče žáků účastnících se přípravy na přijímací zkoušky musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění! Žáci jej odevzdají při nástupu do školy dne 11.5.2020.
 
 
Příprava bude probíhat každé úterý a pátek od 7.55 do 11.25 hod.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky, aby do čtvrtka 7. 5. 2020 závazně potvrdily tuto skutečnost na mail: zs.trebivlice@tiscali.cz.
 
 
V Třebívlicích 5. 5. 2020                             Tomáš Rulf, ředitel školy

Sdílet