DŮLEŽITÉ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID-19 a PŘIHLÁŠKA PRO 1.ST. OD 25.5.2020

Rodiče žáků účastnících se na výuce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění! Žáci jej odevzdají při nástupu do školy dne 11.5.2020 (9. třída) a 25.5.2020 (1. stupeň). Dále je také nezbytné dodat přihlášku k účasti ve škole. 

Sdílet