Informace k předávání vysvědčení dne 30.6.2020

Informace k předávání vysvědčení dne 30.6.2020
 
Milí žáci, vážení rodiče,
vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019/2020 bude předáno v úterý 30.června 2020 třídními učiteli ve třídách podle časového rozvrhu takto:
1.    v 7.55 – 8.30 hod. převezme vysvědčení 1., 2., 5. a 6. třída
2.    v 8.45 – 9.15 hod. převezme vysvědčení 3., 4., 7., 8. a 9. třída
 
Žáci, kteří se nezúčastňovali výuky ve škole, musejí předat při vstupu do školní budovy Čestné prohlášení, které je uvedeno v příloze nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí na 2.stupni ZŠ.
Nadále platí všeobecná pravidla o dodržování rozestupů a nošení roušek ve vnitřních prostorách školy.
Dne 30.6.2020 si žáci odnesou i osobní věci, přezůvky, cvičební úbory a výtvarné potřeby. Škola bude po odchodu žáků prostory dezinfikovat a zbylé věci vyhazovat.
Předávání a výměna učebnic se uskuteční až v průběhu měsíce září.
 
                                                                                                 
                                                                                                       Mgr. Tomáš Rulf
                                                                                                                ředitel ZŠ

Sdílet