INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1.9.2020  - zahájení ve třídách
                  u vstupu do školy je připravena dezinfekce na ruce
2.9.2020  - vybírání učebnic, třídnické hodiny, výuka do 11.25 hodin
3.9.2020  - rozdávání učebnic a pomůcek, třídnické hodiny, výuka do 11.25                  
                  hodin
4.9.2020  - výuka dle rozvrhu do 11.25 hodin, žáci jej obdrží 2.9.  nebo 3.9.

Prosíme, abyste co nejdříve přihlásili děti ke školnímu stravování. Škola musí zajistit postupné vydávání obědů.

Sdílet