ORGANIZACE PŘÍCHODŮ A VSTUPŮ DO ŠKOLNÍCH BUDOUV OD 30.11.2020

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
ORGANIZACE PŘÍCHODŮ A VSTUPŮ DO ŠKOLNÍCH BUDOUV OD 30.11.2020
 
Do vnitřních prostor školy a ŠD mají povolen vstup žáci a zaměstnanci školy. Cizí osoby pouze pokud je to nezbytné k vyřízení důležitých záležitostí. Platí povinnost zakrytých úst a nosu a dezinfekce rukou. Příchod žáků je rozepsán tak, aby se v šatnách nestřetávali žáci z různých tříd.
1.     Příchod do ranní družiny mají žáci povolen průběžně tak, jak byli zvyklí, ale pouze do 7,25 hod.
 
2.     Žáci 1.- 4. třídy budou postupně přicházet do školy:
 
a)     1. a 2.tř. od 7,25 do 7,35 hod.
b)     3.tř. od 7,35 do 7,45 hod.
c)     4.tř. od 7,45 do 7,55 hod.
  
3.     Žáci 5.třídy budou přicházet do školy v 7,35 – 7,50 hodin, a to zadním vchodem budovy 2.stupně.
 
4.     Žáci 2.stupně budou přicházet do školy:
 
a)     6. nebo  7.třída od 7,25 do 7,35 hod.
b)     8. třída od 7,45 do 7,55 hod.
c)     9.třída  od 7,35 do 7,45 hod.

Sdílet