Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ZŠ a MŠ Třebívlice

Zápis proběhne ve dnech 2. – 14. května 2021 distanční formou.
 
Příslušné dokumenty si lze vyzvednout od 30. dubna 2021 ve škole, nebo jsou ke stažení zde na webových stránkách školy.
O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vývěsce školy a webových stránkách školy.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 21. května 2021.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přidělíme registrační číslo, které Vám bude sděleno po podání žádosti na uvedený kontakt.  
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Vyplněné žádosti o přijetí zároveň s potvrzením lékaře o řádném proočkování lze do školy poslat poštou:

ZŠ a MŠ Třebívlice

U zámku 7

411 15 Třebívlice


e-mailem:
zs.trebivlice@tiscali.cz
prostřednictvím datové schránky
či donést osobně do školy nebo do kanceláře OÚ Třebívlice

Sdílet