Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ZŠ a MŠ Třebívlice

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ZŠ a MŠ Třebívlice
Zápis proběhne ve dnech 12. května 2022 od 8.00 do 16.00                                   v budově mateřské školy, Masarykova 90, Třebívlice
 
Příslušné dokumenty si lze vyzvednout 2. května 2022 ve mateřské škole.
O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vývěsce školy a webových stránkách školy. https://zsmstrebivlice.cz/
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 23. května 2022.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti přidělíme registrační číslo, které Vám bude sděleno po podání žádosti na uvedený kontakt.  
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Sdílet