Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Třebívlice

Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemické situaci a přepokládanému vývoji v následujících týdnech proběhnou letošní zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, také podání žádosti o přijetí/odklad by mělo proběhnout bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Žádost o přijetí/odklad je možné v termínu od 12. 4. do 23. 4. 2021 doručit do školy následujícími způsoby:
do datové schránky školy (datová schránka ZŠ a MŠ Třebívlice: eyksvrv)
 
e-mailem s uznávaným elektronickým odpisem (email: zs.trebivlice@tiscali.cz, nelze jen poslat prostý email!)
 
poštou na adresu ZŠ a MŠ Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
 
osobní podání – v uzavřené obálce označené nápisem ZÁPIS do schránky školy umístěné u vchodu do budovy č.p.7 v Třebívlicích (zámek). Tímto způsobem je možné doručit žádost od 12. 4. do 23. 4. 2021. V tyto dny vhoďte obálku do schránky nejpozději do 17 hodin (po 17 hodině nemůžeme zaručit vybrání schránky týž den a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů).
 
Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (případně odklad) je možné stáhnou na webových stránkách školy: https://zsmstrebivlice.cz/, vyzvednou ve škole nebo Obecním úřadu v Třebívlicích.
 
 Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat ŽÁDOST O PŘIJETÍ
Podepsanou žádost o přijetí
Rodný list dítěte – můžete dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) – můžete dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
Po doručení žádosti do školy Vám bude přiděleno evidenční číslo. Toto číslo Vám bude zasláno na kontakt uvedený v žádosti o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním evidenčních čísel přijatých a nepřijatých dětí
na vývěsce školy
na webových stránkách školy: https://zsmstrebivlice.cz/
 
 Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 30. dubna 2021.
 
Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat ŽÁDOST O ODKLAD
Podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky a v případě
Rodný list dítěte – můžete jej dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) – můžete jej dodat jako prostou kopii v papírové podobě (ihned po provedené kontrole bude skartován)
4.    Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
5.    Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
 
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prostřednictvím emailu na Mgr. Tomáše Rulfa zs.trebivlice@tiscali.cz
 
Děkujeme za pochopení.

Sdílet