Informace k výuce od 10.5.2021

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
Informace k výuce od 10.5.2021
 Dle nařízení vlády a MŠMT se výuka uskuteční od 10.5.2021 rotačním způsobem pro všechny třídy ZŠ takto:
1. v liché týdny (od 10.5., 24.5. atd.) se ve škole vyučuje 1., 3., 5., 7. a 9.třída,
2. v sudé týdny ) od17.5., 31.5. atd.) se ve škole vyučuje 2., 4., 6. a 8.třída.
Třídy, které jsou doma, budou vzdělávány distančně. Případné úpravy rozvrhu pro on-line výuku sdělí vyučující žákům sami.
Výuka ve škole bude probíhat v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin včetně odpolední výuky.
Vstup do školy neprobíhá odděleně po třídách, ale v šatně se nesmí hromadit žáci. Dbejte prosím pokynů dozoru v šatnách.
Žákům 2.stupně bude umožněn vstup do školy již od 7,25 hod.
Školní jídelna funguje v plném rozsahu, žáky automaticky přihlásíme na obědy tak, jak je odebírali předdomácím vzděláváním. Pokud o obědy zájem nemáte, odhlašte je na tel. č. 416 596 018.
Testování antigenními testy bude na 1.stupni 1x týdně – v pondělí. Na 2.stupni 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Vždy před zahájením výuky.
V platnosti zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest alespoň zdravotnickou rouškou, respirátorem FFP2 nebo nanorouškou.

Sdílet