Informace k provozu ZŠ Třebívlice od 24.5.2021

Testování žáků i zaměstnanců se antigenními testy provádí jen jednou týdně.
Výuka všem tříd a žáků přechází na denní prezenční výuku bez rotací, tj. všech tříd ve škole najednou.
Ve vnitřních prostorách školy je třeba nadále dodržovat používání dezinfekce a nošení respirátorů či zdravotnických roušek.
Výuka tělesné výchovy může probíhat venku bez omezení. Ve vnitřních prostorách za platných hygienických podmínek.
Spojování tříd na vybrané hodiny a vyučovací předměty je již možné jako před distanční výukou.
Provoz školní družiny i školní jídelny je neomezen. Částečně upraven bude pouze rozpis časů výdeje obědů pro jednotlivé třídy. Žáci budou informováni ve škole.
Vedení školy.

Sdílet