INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
 
1.    září – slavnostní zahájení školního roku – 7.55 – 8.40.
Vstup do školy pouze se zakrytým nosem a ústy (respirátor, rouška) a po použití dezinfekce rukou (umístěna při vstupu do školy).
 
2.    9. a 3. 9. výuka do 11.25
 
Dle aktuálních pokynů MŠMT k 1. 9. 2021 proběhnou preventivní screeningová testování žáků s frekvencí třikrát po sobě: 1.9, 6.9. a 9.9. 2021.
Výjimku z testování má žák, který:
·      Byl očkován proti onemocnění COVID -19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
·      Prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní
·      Absolvoval nejdéle před 7 dny RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS – CoV -2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami Ag test na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2 s negativním testem
 
Výjimku žák doloží ve škole příslušným dokumentem.
Žák, který se odmítne testovat a nepodléhá výše uvedeným výjimkám, musí mít po celou dobu ve všech prostorách školy zakryté dýchací cesty respirátorem nebo rouškou a udržovat odstup od ostatních nejméně 1,5 m.

Sdílet