Keramický kroužek

Keramický kroužek pracuje pod vedením paní učitelky Hany Barákové každé pondělí. Střídají se dvě skupiny, menší a starší děti. Naučí se tu pracovat s hlínou, různými nástroji, nářadím a pomůckami. Naučí se zde i trpělivosti, píli a kamarádství. Vštěpujeme tu dětem i nutnost po práci vše umýt a uklidit.

Příští školní rok se těšíme na stávající i nové členy kroužku.

Sdílet