ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se koná v úterý 12. 4. 2022 od 13.00 do 15.00 v budově I. stupně ZŠ, Komenského nám.19 v Třebívlicích.
 
Zápis je pro:
1) děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
2) děti s odkladem školní docházky z loňského roku (přineste prosím kopii rozhodnutí o odkladu)
3) děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017, pokud splní zákonem stanovená kritéria
 
Kritéria pro přijímání dětí:
Základní škola a Mateřská škola Třebívlice bude ve školním roce 2022/2023 otevírat 1 první třídu pro maximálně 28 žáků. V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 ods. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.
 
Podmínky přijetí:
1) děti s místem trvalého pobytu v Třebívlicích, Děčanech a Libčevsi a jejich místních  
    částech
2) děti z ostatních spádových obvodů, jejichž sourozenci jsou žáci
    naší školy
3. děti z ostatních spádových obvodů
 
K zápisu se dostavte s dítětem a přineste:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, doneste doporučení 
  školského poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího lékaře
 
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním evidenčních čísel přijatých a nepřijatých dětí
na vývěsce školy
na webových stránkách školy: https://zsmstrebivlice.cz/
 
 Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 20. dubna 2022.

Sdílet