ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Zápis se koná 12. dubna 2023 od 13.00 do 15.00 hodin na I. stupni ZŠ, Komenského nám. 19. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Pokud se k zápisu v daném termínu z vážných důvodů nemůžete dostavit, kontaktujte neprodleně vedení školy. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky doneste doporučení pedagogické poradny a dětského lékaře.

Sdílet