O jídelně

Personální zajištění školního stravování

 • Vedoucí školního stravování
  Petra Vošahlíková, DiS.
  +420 416 596 018
 • Kuchařka
  Eva Marková
 • Kuchařka
  Ladislava Staňková
 • Kuchařka
  Marie Zímová

Platba stravného

  • bankovním převodem na účet 100721438/0300
  • Hotově- platba do konce následujícího měsíce ve školní jídelně v pracovní dobu
  • Zálohově buď na účet, nebo hotově

  V případě, že nebude stravné uhrazeno, bude strávník odhlášen z obědů a bude informován příslušný sociální odbor o nezaplacení stravného.

  Obědy lze odhlašovat den dopředu nebo do 7. 00 hodin v den odhlášení oběda telefonicky na čísle 416596018 nebo osobně ve školní jídelně.

  Nemocný žák má nárok na odběr oběda pouze první den nemoci, pak se musí odhlásit. Pokud chce žák oběd do jídlonosiče musí být přihlášen jako cizí strávník v doplňkové činnosti. 

Změny stravného od 1.9.2017

CENY JSOU PLATNÉ OD 1.9.2019

Doplňková činnost – ostatní strávníci                                54,-  Kč

( 30+17+7)

MŠ  3 – 6 let celodenní stravování   ( 8+21+6 )                    35,-  Kč

                     polodenní stravování   (  8+21 )                     29,-  Kč

MŠ 7 let        celodenní stravování   ( 9+23+6 )                   38 ,-  Kč

                     polodenní stravování    ( 9+23 )                     32,-  Kč

ZŠ  7  - 10 let                                                                       23-  Kč

ZŠ 11 – 14  let                                                                        25,-  Kč

ZŠ 15 let a více                                                                      27,-  Kč

Zaměstnanci        (  26+ 4 z FKSP )                                     30,-  Kč

Důchodci              ( 50 + 4 z FKSP )                                      54,-  Kč   

 

Ceny oběda žáků ZŠ v době volna (ředitelské volno a podobně)

Kategorie 7-10 let: 47,- Kč

Kategorie 11-14 let: 49,- Kč

Kategorie 15 let: 51,- Kč