Učitelský sbor

Mgr. Tomáš Rulf -  ředitel školy

Mgr. Aranka Klupáková – zástupce ředitele školy, výchovný poradce, DAP,         

Vyučující na 1. stupni

1.tř. Mgr. Hana Baráková

2.tř. Mgr. Jaroslava Galiová

3.tř. Mgr. Marcela Rulfová

4.tř. Mgr. Petra Rulfová

5.tř. Mgr. Monika Prokopová

Vyučující na 2. stupni

Mgr. Eva Krátká - český jazyk, výtvarná výchova

Mgr. Monika Prokopová - matematika, fyzika, pracovní činnosti

Ing. Lenka Reinhartová – přírodopis, chemie, informatika, logopedie, prevence patologických jevů

Mgr. Milena Roubalova - český jazyk, zeměpis

Ing. Ivana Svobodová - anglický jazyk, matematika

Denisa Štěpánová - německý jazyk, tělesná výchova

Mgr. Patrik Zeman - občanská výchova, tělesná výchova, informatika

Asistent pedagoga

Marcela Pelikánová

Eliška Kratochvilová