Učitelský sbor

Mgr. Tomáš Rulf -  ředitel školy

Mgr. Aranka Klupáková – zástupce ředitele školy, výchovný poradce, DAP,         

Vyučující na 1. stupni

1.tř. Mgr. Marie Tašková

2.tř. Mgr. Hana Baráková

3.tř. Mgr. Jaroslava Galiová

4.tř. Mgr. Petra Rulfová

5.tř. Mgr. Marcela Rulfová

Vyučující na 2. stupni

Mgr. Eva Krátká - český jazyk, občanská výchova, tělesná výchova

Mgr. Monika Prokopová - matematika, fyzika, pracovní činnosti

Ing. Lenka Reinhartová –přírodopis, chemie, informatika,logopedie, prevence patologických jevů

Ing. Ivana Svobodová - anglický jazyk, matematika

Mgr. Marie Vinšová - český jazyk, německý jazyk, výchova ke zdraví, pracovní činnosti

Mgr. Patrik Zeman - zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, informatika