Učitelský sbor

Mgr. Tomáš Rulf -  ředitel školy

Mgr. Aranka Klupáková – zástupce ředitele školy, výchovný poradce, DAP,         

Vyučující na 1. stupni

1.tř. Mgr. Petra Rulfová

2.tř. Mgr. Hana Baráková

3.tř. Mgr. Jaroslava Galiová

4.tř. Mgr. Marcela Rulfová

5.tř. Mgr. Štěpánka Dvořáková

Vyučující na 2. stupni

6. tř. Mgr. Monika Prokopová

7. tř. Ing. Lenka Reinhartová - metodik prevence, logopedie

8. tř. Ing. Ivana Svobodová

9. tř. Mgr. Eva Krátká

učitelé bez třídnictví:

Bc. Denisa Štěpánová

Mgr. Milena Roubalová

Asistent pedagoga

Marcela Pelikánová

Eliška Kratochvilová

Andriana Vernerová

Vlasta Šumová