Organizace výuky 1. stupně ZŠ Třebívlice od 25.5.2020v

Výuka i odpolední činnosti žáků budou probíhat každý běžný výukový den.
Pro 1. -3. třídu do 11.25 hod, poté žáci odcházejí na oběd nebo domů. Žáci přihlášení k odpoledním činnostem zůstávají v péči paní vychovatelek nejdéle do 15.00 hod.
Pro 4. - 5. třídu probíhá výuka v budově 2. stupně do 11.25 hod. ve dnech pondělí a čtvrtek. V úterý, středu a pátek do 12.20 hod. Žáci přihlášení k odpoledním činnostem zůstávají v péči paní vychovatelky.
Pokud potřebuje některý žák odejít na autobus v jiný čas, domluví jeho odchod ze školy rodiče přímo s paní učitelkou nebo vychovatelkou a potvrdí čas písemně.
Doba ranních příchodů do školy je stanovena takto:
·      Žáci vstupují do budovy školy vždy jen na pokyn paní učitelky, uklizečky nebo pana školníka.
·      Žáci 1. a 2. třídy v čase 7.30 -7.50 hod.
·      Žáci 3. třídy v čase 7.50 – 8.00 hod. hod.
·      Žáci 4. a 5. třídy v čase 7.35 – 7.45 hod., a to vedlejším vchodem budovy 2. stupně (hlavním vchodem přicházejí žáci 9. třídy a v poledne postupně žáci všech tříd na oběd).
Rozvrh předmětů obdrží žáci od paní učitelek v pondělí.
Žáci 4. a 5. třídy, kteří budou vyučování v budově 2. stupně, si přinesou přihlašovací údaje do aplikace Teams – škola pracuje na tom, aby se v některé dny mohli zapojit do on-line výuky (zejména Aj a Vl ) společně se žáky, kteří zůstali doma.

Sdílet