INFORMACE K PRVNÍMU ŠKOLNÍMU DNI PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

vstup prvňáčků do školy a první školní den patří mezi velké události nejen pro ně, ale i pro nás. Rádi bychom Vám proto umožnili účast na zahájení a potkali se také s Vámi. Za dané situace (COVID-19) Vás však žádáme o respektování následujících opatření:

- doprovod prvňáčka mohou tvořit maximálně čtyři osoby - zpravidla zákonní zástupci žáka
- doprovod prvňáčka je povinen použít při vstupu a v době přítomnosti ve škole roušku (tato povinnost se nevztahuje na žáky a zaměstnance školy)
- pro vstup prvňáčků a jejich doprovodu je určen horní vchod, od kostela
- po vstupu všechny osoby použijí dezinfekci
- abychom maximálmě omezili kontakt dospělých návštěvníků s ostatními žáky školy, bude vstup prvňáčkům a doprovodu umožněn od 8:00, uvítání zahajujeme v příslušné třídě I. A v 8:15. Nevstupujte do školy dříve. Děkujeme!
po uvítání a zahájení si jeden z rodičů může prvňáčka odvést, popřípadě zajistíme dohled nad prvňáčky ve školní družině. Pro zákonné zástupce jsou připraveny třídní schůzky s úvodními informacemi.
- žádáme Vás, abyste se v době přítomnosti žáků nepohybovali mimo určené prostory
- osobám s příznaky infekčního onemocnění a bez roušky nebude umožněn vstup do školy
Děkujeme Vám, že respektujete uvedená opatření a pomáháte nám chránit zdraví žáků a zahájit školní rok v lavicích!

Sdílet