Organizace prezenční výuky od 12. 4. 2021

Od 12.4.2021 je v základních školách do odvolání povolena prezenční výuka tříd 1. stupně v rotačním systému.
V týdnu 12.- 16.2021:
·      prezenční výuka 1.,3. a 5. třídy
·      distanční výuka 2. a 4. třídy      
V týdnu 19. – 23.4.2021:
·      prezenční výuka 2. a 4.třídy
·      distanční výuka 1., 3. a 5.třídy
Následně v dalších týdnech se třídy opět vystřídají.
Prezenční výuka proběhne v plném týdenním rozsahu vyučovacích hodin podle původního rozvrhu v běžné třídě. Zpěv a cvičení budou nahrazeny vhodnými činnostmi. Pro příchod do školy nejsou stanoveny oddělené časy.
Do školy vstoupí žáci v běžném čase a budou se řídit pokyny vyučujících. Každé pondělí a čtvrtek ráno po příchodu do školy či školní družiny podstoupí žáci neinvazivní samotestování s pomocí paní učitelky nebo vychovatelky. Účast rodičů při testu není žádoucí v zájmu omezení rizika šíření možné nákazy.
V případě negativního testu žáci pokračují do třídy, v případě pozitivního testu na protilátky Covid19 bude daný žák umístěn na izolaci a rodiče budou vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí ze školy.
V zájmu hladkého průběhu testování žádáme všechny rodiče, aby v testovací dny byli žáci ve škole pokud možno nejpozději do 7.45 hod. Na výsledek testování se čeká 15 minut a nechceme ho protahovat po celou první vyučovací hodinu.
Provoz školní družiny je zajištěn pouze pro 1.- 4. třídu, a to v běžné provozní době ranní i odpolední družiny. Případnou změnu v docházce oznamte vychovatelce ŠD.
Obědy pro dané dny přihlašujte dětem přímo ve školní jídelně nebo na tel. č. 416 596 018.
Do školy musí být žáci vybaveni respirátory FFP2 nebo zdravotnickými rouškami. Vhodné je dát dítěti do školy alespoň 2 ks.
Do školy nesmíme v zájmu ochrany zdraví žáků pustit nikoho s jakýmkoli respiračním onemocněním nebo teplotou. Věříme, že toto pochopíte a nebudeme muset nikoho ze školy vracet domů.
Těšíme se na návrat žáků do školy a věříme, že společným dodržováním protiepidemických a hygienických opatření se dočkáme přítomnosti všech žáků.
Další informace naleznete na webových stránkách školy a MŠMT. Informace jsou rozesílány i elektronicky v systému Edookit.
Vedení školy.

Sdílet