Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2023/2024

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍVLICE
U Zámku 7, Třebívlice
 
Č.j. ŘŠ 68/2023
Rozhodnutí ředitele školy – seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2023/2024
 
Na základě výsledku zápisu do 1.třídy jsou od 1.9.2023 přijati tito žáci s registračními čísly:
1.     ŘŠ 51/2023
2.     ŘŠ 52/2023
3.     ŘŠ 53/2023
4.     ŘŠ 54/2023
5.     ŘŠ 55/2023
6.     ŘŠ 56/2023
7.     ŘŠ 57/2023
8.     ŘŠ 58/2023
9.     ŘŠ 59/2023
10. ŘŠ 60/2023
11. ŘŠ 61/2023
12. ŘŠ 62/2023
13. ŘŠ 63/2023
14. ŘŠ 64/2023
 
V Třebívlicích dne 12.4.2023
                                                                                 Mgr. Tomáš Rulf, ředitel školy
 

Sdílet