Výtvarná výchova v 1. třídě

Při výtvarce jsme využívali přírodniny nasbírané v hodinách prvouky.

Sdílet