Den vody u prvňáčků

Den vody prvňáčci oslavili ve třídě i v přírodě. Voda se jim slila do všech předmětů a protože už umí pěkně číst i psát, byla jejich činnost opravdu bohatá. Při většině aktivitách si rozvíjeli jemnou motoriku i komunikativní a pozorovací dovednosti. S velkým nadšením si povídali o tom, kde se voda bere, kam odtéká, kde je všude obsažena, co ji špiní, i o tom, jak je důležité vodou šetřit. Na internetu si vyhledali informaci o systému čističky odpadních vod. Seznámili se s koloběhem vody v přírodě. Počítali příklady v kapičkách, poznávali živočichy a rostliny, nacházející se v blízkosti vodních toků. Všechny poznatky si zaznamenávali do svých průzkumníčků. Nezapomněli zbavit okolí potůčku všech odpadků, což jim udělalo velkou radost. Už se těší na Den Země, kdy budou uklízet v okolí školy.

Byl to opravdu vydařený projektový den doprovázený jarním sluníčkem.

Sdílet