Třída 2. A
22.6.  -  26.6.  2020
 
Český jazyk
-       učebnice str. 108/11 urči slovní druhy 1,5,7
-       108/13 b. diktát
-       110/ každý den 1 cvičení, někdy doplnit, někdy opsat doplněné na papír
-       PS str. 45
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
- str. 17,18 + 30
 
Prvouka
- PS str. 56
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková
 

 

 

Třída 2. A
15.6. - 19.6. 2020


Český jazyk
-       učebnice str. 106/3 a, b
-       108/9 napsat
-       PS str. 43,44
 
Písanka
-       str. 40 + diktát z učebnice str. 108/13 a
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
- str. 15,16
  
Prvouka
- PS str. 54,55
 
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková
 

 

Třída 2. A
8.6. - 12.6.2020


Český jazyk
-       učebnice str. 103/3,4
-       106/1,2
-       PS str. 38,42
 
Písanka
-       nadiktujte dětem diktát na str. 104/7 v učebnici - psát na papír
 
Čítanka
-       str. 102 - 103 + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
- str. 13,14
 
Prvouka
-otázky v učebnici na str. 63 zůstávají do konce školního roku
- PS str. 53
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

 

Třída 2. A
1.6. - 5.6. 2020


Český jazyk
-       učebnice str. 103/1,2 - napsat,
-       109/y,i - c, d
-       PS str. 37,41
 
Písanka
-       str. 39
-       diktát slov nebo vět, inspirace v učebnici
 
Čítanka
-       str. 101-104
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
- str. 11,12 - násobky 2,3,4,5 zpaměti
 
Prvouka
- učebnice str. 62,63 z minulého týdne
- PS str. 52
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

 

 

Třída 2. A
25.5. - 29.5. 2020


Český jazyk
-       učebnice str. 101/1 ústně
-       101/2 napiš + úkol a
-       101/5 diktát diktuje rodič
-       109/i,y, - a, b
 
Písanka
-       str. 38
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 98,99,100 + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
- str. 9,10
umět zpaměti násobky 2,3,4
 
Prvouka
- učebnice str. 62,63 na 14 dní
- PS str. 51
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

 

Třída 2. A
18.5.-22.5.2020
 
Český jazyk
-       učebnice str.99/4a,b-napiš, 100/2-napiš,100/5-ústně
-       PS str. 36
 
Písanka
-       str. 36,37
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 96,97 + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
Díl č. 7
- str. 6,7,8
 
Prvouka
- učebnice str. 60,61 u vody
- PS str. 49,50
 
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

 

 

Třída 2. A
11.5. - 15.5. 2020

Český jazyk
-       učebnice str. 99/2 ústně, 99/3 napiš
-       PS str. 34, 35
 
Písanka
-       str. 34,35
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 94,95 o čmelácích
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
Díl číslo 7
- str. 3,4,5
 
Prvouka
- učebnice str. 58,59 živočichové v lese
- PS - str. 48/11,12
 
 učitel
Mgr. Hana Baráková
 
 

Třída 2. A
4.5.- 8.5. 2020


Český jazyk
-       učebnice str. 97/3 ústně, 97/4 vypiš, žlutý rámeček na str. 99 zapamatovat
-       PS str. 33
 
Písanka
-       str. 32,33
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 92,93 květe
-       str. 101 - svátek matek=je v neděli 10.5. - nauč se báseň pro maminku zpaměti
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
Díl číslo 7
- str. 1,2
 
Prvouka
- učebnice str. 57 / les - houby, byliny
- PS str. 47/9 + str. 48/10,13,14
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

Třída 2. A
27. 4.-1.5.. 2020


Český jazyk
-       učebnice str. 97/1vypiš,97/2 napiš, 97/5 opiš, urči
-       PS str. 31,32
 
Písanka
-       str. 30,31
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 90,91 - básně + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
- str. 29,30 a prosím stranu 32 opravdu sami zkuste
 
Prvouka
- učebnice str. 54 - opakuj si, zkoušej si odpovědět
- 55,56 - les
- PS str. 46,47/7 a 8
 
 Grusserovi  se ozvali pouze jednou, 22.března 2020,víc o své žákyni Lee nevím.
 
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

Třída 2. A
20.4.- 24. 4. 2020


Český jazyk
-       učebnice str. 94, 95 - přečíst žlutý rámeček, str. 94/3piš, 95/2,3 ústně
-       PS str. 28,29,30
 
Písanka
-       str. 27,28,29
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 86 - 89 text vztahující se k dubnu, legraci, žertům + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na duben
 
Matematika
- str. 26 dopracovat zbylá cvičení
- str. 27,28
 
Prvouka
- učebnice str. 52,53 pole, rostliny, plevel, škůdci
- PS str. 45
 
Již po několikáté žádám Grusserovi o jakýkoli kontakt se školou! I mladší děti potřebují mít zpětnou vazbu a kontakt se svou učitelkou, umožněte jim jej, prosím.
 
 
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková
 

Třída 2. A
13.4. - 17.4. 2020


Český jazyk
-       učebnice str. 92 žlutý rámeček
-       str. 93/2,4
-       PS str. 25,26,27
-       umět vyjmenovat deset slovních druhů
 
Písanka
-       str. 25, 26 + ČJ PS vzadu příloha č. 1b - nemusíte stříhat, stačí napsat
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 84, 85 text vztahující se k Velikonocím + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-       pokyny paní učitelky na měsíc duben
 
Matematika
- str. 23,24 dodělat cvičení + 25
- pro názor použijte např. víčka, knoflíky, fazole a pod.
 
Prvouka
- učebnice str. 50,51 - louka, flóra, fauna
- PS str. 43 + opakování str. 42(to bych ráda, aby děti dělaly naprosto samy)
 
Prosím, již poněkolikáté, rodiče Grusserovi, aby kontaktovali třídní učitelku  a poslali ke kontrole náhled práce dcery Ley.
Máte nějaké problémy? Proč se neozýváte?
 
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková
 

Třída 2. A
6. 4.– 10. 4. 2020


Český jazyk
-       Učebnice str. 91/4     92/6
-       PS  str. 22,23,24
 
Písanka
-       str. 22,23,24
-       diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
-       str. 82,83 text vztahující se k Velikonocím + oblíbené čtení dítěte
 
Matematika
- str. 20 dopracovat
- str. 21,22
 
Prvouka
- učebnice str. 48,49  hospodářská zvířata, užitek, obydlí, názvy mláďat
- PS str. 39,40,41
 
 
Prosím rodiče nebo zákonné zástupce žáků, aby sledovali mailovou poštu a reagovali -  od některých nemám vůbec žádný obrazový materiál. Je to důležité nejen pro mě, ale hlavně pro vaše děti - potřebují povzbudit, pochválit, vědět, že paní učitelka tu jejich práci a snahu vidí a ví o ní. Děkuji!
 
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

Třída 2. A
30. 3.– 3. 4. 2020


Český jazyk
- učebnice str. 90 - přečíst žlutý rámeček, naučit se zpaměti vyjmenovat 10 slovních druhů
- str. 91 - přečíst žlutý rámeček, cvičení 2,3
- PS - str. 19,20,21
 
Písanka
- str. 20,21,22
- diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
- str. 80,81 text vztahující se k jaru + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-  pokyny paní učitelky z minulého týdne
 
Matematika
- str. 17 dopracovat zbylá cvičení
- str. 18,19

Prvouka
- učebnice str. 46,47 ptáci, zopakuj si popis těla ptáků, rozdíly mezi savci a ptáky
- PS str. 37 opakuj si stavbu stromu,
  str. 38 ptáci na jaře
 
Prosím rodiče nebo zákonné zástupce žáků Jiřího Petuly a Davida Hrivka, aby kontaktovali třídní učitelku  a poslali ke kontrole náhled práce svých dětí.
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

Třída 2. A
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
- PS  str. 16,17,18
- učebnice  str. 77/3,4  na  papír
 
Anglický jazyk
- posláno v příloze mailu
 
Matematika
str.  14,15,16
 
Prvouka
-       učebnice str. 44, 45 vývoj plodu, život včel
-       PS   str. 34,37/3,  39/1,2
 
Písanka
-       str. 17,18,19
 
Čítanka
-       str. 78-80 a svou oblíbenou knihu
asi 10 minut denně nahlas
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

                                                                 2. třída (do 22. 3. 2020)

Úkoly 11. – 13. 3. 2020
Český jazyk  -  PS 11,12
Matematika -  13,  16/7,8   17/2,11
Prvouka  -  PS  28,29,30
Písanka   - 10,11,12,13

Úkoly 16. – 20. 3. 2020
Český jazyk   -  PS  13,14,15         učebnice- pište na papír   80/6  a  9
Matematika  -  20/4   24/8    26/6, 8       31/ celá      32/1,2,3,4,5,6,7
Prvouka  -  PS 31,32,33         učebnice 41,42,43
Písanka   -   14,15,16
Čítanka  -  74 – 77    a     číst   své  oblíbené   knížky