Třída 2. A
30. 3.– 3. 4. 2020


Český jazyk
- učebnice str. 90 - přečíst žlutý rámeček, naučit se zpaměti vyjmenovat 10 slovních druhů
- str. 91 - přečíst žlutý rámeček, cvičení 2,3
- PS - str. 19,20,21
 
Písanka
- str. 20,21,22
- diktát slov a docvičuj, oprav - využívejte dle svých potřeb
 
Čítanka
- str. 80,81 text vztahující se k jaru + oblíbené čtení dítěte
 
Anglický jazyk 
-  pokyny paní učitelky z minulého týdne
 
Matematika
- str. 17 dopracovat zbylá cvičení
- str. 18,19

Prvouka
- učebnice str. 46,47 ptáci, zopakuj si popis těla ptáků, rozdíly mezi savci a ptáky
- PS str. 37 opakuj si stavbu stromu,
  str. 38 ptáci na jaře
 
Prosím rodiče nebo zákonné zástupce žáků Jiřího Petuly a Davida Hrivka, aby kontaktovali třídní učitelku  a poslali ke kontrole náhled práce svých dětí.
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

Třída 2. A
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
- PS  str. 16,17,18
- učebnice  str. 77/3,4  na  papír
 
Anglický jazyk
- posláno v příloze mailu
 
Matematika
str.  14,15,16
 
Prvouka
-       učebnice str. 44, 45 vývoj plodu, život včel
-       PS   str. 34,37/3,  39/1,2
 
Písanka
-       str. 17,18,19
 
Čítanka
-       str. 78-80 a svou oblíbenou knihu
asi 10 minut denně nahlas
 
Třídní učitel
Mgr. Hana Baráková

                                                                 2. třída (do 22. 3. 2020)

Úkoly 11. – 13. 3. 2020
Český jazyk  -  PS 11,12
Matematika -  13,  16/7,8   17/2,11
Prvouka  -  PS  28,29,30
Písanka   - 10,11,12,13

Úkoly 16. – 20. 3. 2020
Český jazyk   -  PS  13,14,15         učebnice- pište na papír   80/6  a  9
Matematika  -  20/4   24/8    26/6, 8       31/ celá      32/1,2,3,4,5,6,7
Prvouka  -  PS 31,32,33         učebnice 41,42,43
Písanka   -   14,15,16
Čítanka  -  74 – 77    a     číst   své  oblíbené   knížky