Třída 3. A
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po „P“
 
Učebnice str. 73 – 75
-       naučit vyjmenovaná slova a umět je použít
-       nemusíte nic opisovat, jen si pročtěte a doplňujte
 
Pracovní sešit str. 18 – 19 – 20 (doplňte)
-       po dobu nepřítomnosti ve škole se zaměříme na vyjmenovaná slova, jak ta probraná (B,L,M), tak i nová (S,V,Z) – pokud budete mít vyjmenovaná slova po „P“ hotová, klidně opakujte ta která už známe nebo pokračujte dál
 
Matematika
-       stále opakujte násobilku ( 2 až 10 a dělení )
-       písemné sčítání a odčítání ( příklady si opět najděte v učebnici nebo vymýšlejte)
 
Prvouka
-       tu tento týden vynecháme J
 
Anglický jazyk
Procvičování 18. lekce  –  Moje tělo str. 38 – 39
-       pracujte jen do malých sešitů
str. 38 – kdo nemá, zapíše si slovíčka
cv. 1 – nakreslete obrázek (můžete ho i obkreslit) a popište jednotlivé části těla
  vzor: I have got..... =  Já mám.....
str. 39 – zde je písnička; pokud chcete, najdete ji  na You Tube (ale v trochu jiné verzi       
                 stejná je jen první sloka), tak se ji můžete naučit
 
Nová látka 19. lekce – Moje džíny str. 40 – 41
 
-       opsat nová slovíčka
-       str. 40, cv.1,2, - nakresli obrázky se zápisem slovíček
 
 
Nejdůležitější je poslech! Kdo nemá svůj oblíbený poslechový program, DOPORUČUJI zadat (nejlépe v Internet Explorer) Happy streat 1, otevřít první odkaz a jste tam. Zde jsou slovíčka i testíky na různá témata (např.: čísla, barvy, hračky, jídlo, oblečení,...)
-       vyzkoušejte si, najděte okruh, který vám půjde a hlavně poslouchejte a opakujte nahlas !
 
     Hodně zdaru přeje  p. učitelka Petra Rulfová a p. učitelka Jaroslava Galiová J
 
Třídní učitelka
Mgr. Jaroslava Galiová

                                                                    3. ročník (do 22. 3. 2020)
Učivo určené k samostudiu po dobu uzavření ZŠ Třebívlice:
 
ČESKÝ JAZYK:
Pracovní sešit – 1. týden: doplňte str. 10 – 13
                           2. týden: pokračujte na str. 14 – 17
Písanka – 1. týden: str. 11 – 12
                 2. týden: str. 13 – 14
-   Nezapomínejte na pravidelné čtení! Vyberte si jakoukoliv knížku, kterou     
            má dítě v oblibě!
MATEMATIKA:
-      Opakujte si násobilku a dělení (viz. list s příklady, který děti obržely při odchodu ze školy. Příklady nevyplňujte, ale opište je do Matematiky Š. Pokud  starý sešit dojde, pokračují děti v novém, který rovněž obdržely  při odchodu. Sešit nijak nenadepisujte, ale vložte do starého!!!!
 
-      Dále si procvičujte  písemné scítání a odčítání, které rovněž zapisujte do školního sešitu. Využít  můžete jak příklady z učebnice (nezapomeňte vždy napsat číslo strany a cvičení ), tak případně vymyslet (v takovém případě udělejte zkoušku)!
PRVOUKA:
Pracovní sešit – 1. týden –doplňte str. 40 – 42
                           2. týden – doplňte str. 43 – 48
K doplnění můžete využít  příslušné stránky v učebnici PRVOUKY.