3. třída
22.6. – 26.6. 2020


Český jazyk
- písanka str. 31
- opakujte si probrané učivo, které je ještě potřeba  
 
Matematika
- procvičujte si na stránkách 45 – 49 , nemusíte vše, jen si vybírejte
 
Prvouka
-       PS str. 56 - 57
 
Tímto opětovně žádám rodiče Elišky Novákové, aby se mi ozvali na email :
jaroslavagaliova.zakladni.skola@seznam.cz
 
 
Třídní učitelka
Mgr. Jaroslava Galiova
 

 

Třída 3. A
15.6. – 21. 6. 2020


Český jazyk
- pracovní listy – doplňte: párové souhlásky, y/ý ve vyjmenovaných slovech a i/í ve slovech, která nepatří mezi vyjmenovaná, barevná matematika – jednotné a množné číslo u sloves
- písanka str. 30
 Matematika
- učebnice str. 26 - 27
- PL – příklady k procvičení

 
Prvouka
-       UČ str. 67 - 68
-       PS str. 54 - 55
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiová
 

 

3. třída
8.6. – 13. 6. 2020


Český jazyk
- učebnice str. 111 -112
PS str. 42    
- písanka str. 28 – 29
 
Anglický jazyk
- opisujte si další slovíčka, která následují v pořadí
 
Matematika
- učebnice str. 22 – 23;  24 - 25
 
Prvouka
-       UČ str. 66
-       PS str. 52 – 53
 
Prosím rodiče Elišky Novákové, aby se mi ozvali na e-mail JaroslavaGaliova.zakladni.skola@seznam.cz
 
Děkuji
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiová
 

 

3. třída
1.6. – 7. 6. 2020


Český jazyk
- učebnice str. 106 -109
PS str. 38 – 40
- písanka str. 27
 
Anglický jazyk
- opisujte si další slovíčka, která následují v pořadí
 
Matematika
- učebnice str. 19 - 21
- PL příklady k procvičení

 
Prvouka
-       PS str. 49 – 51
 
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiová
 
 

 

3. třída
25.5. – 29.5. 2020


Český jazyk
- učebnice ČJ:  str. 103, PS ČJ – str.36
- učebnice ČJ:  str. 104, PS ČJ – str.37
- opakovat vyjmenovaná slova  
 
Matematika
- učebnice M – 3.díl : dělení se zbytkem str. 16 - 17
- pracovní list: Dělení se zbytkem – příklady k procvičení
 
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiova

 

 

3. třída
18.5. – 22.5. 2020


Český jazyk
- učebnice ČJ:  str. 101, PS ČJ – str.35
- učebnice ČJ:  str. 102, PS ČJ – str.36 , zkuste si napsat diktát 36/5
- písanka str. 26 (opakovat vyjmenovaná slova)  
 
Matematika
- učebnice M – 3.díl : dělení se zbytkem str. 14 - 15
- pracovní list: Dělení se zbytkem – příklady k procvičení
 
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiova

 

 

3. třída
11.5. – 17.5. 2020


Český jazyk
- učebnice ČJ:  str. 99, PS ČJ - 34
- učebnice ČJ:  str. 100, PS ČJ – 35
- písanka str. 23,24(opakovat vyjmenovaná slova)  
 
Matematika
- učebnice M – 3.díl : dělení se zbytkem str. 12 - 13
- pracovní list: Dělení se zbytkem – příklady k procvičení
 
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiova
 

3. třída
4.5. – 8.5. 2020


Český jazyk
- učebnice ČJ:  str. 97, PS ČJ - 32
- učebnice ČJ:  str. 98, PS ČJ – 33
- písanka str. 22
- opakovat vyjmenovaná slova  
 
Matematika
- učebnice M – 3.díl : dělení se zbytkem str. 7 – 10
- pracovní list: Dělení se zbytkem – příklady k procvičení
 
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiova

3. třída
27. – 30. 4. 2020


Český jazyk
- opakování vyjmenovaných slov viz. pracovní list ČJ – barevná čeština , vybarvi obrázek podle legendy
- pracovní list doplňovací cvičení – doplň chybějící jevy (velká a málá písmena; y/i; d/t, s/z, b/p,...), jedno cvičení si vyber a opiš do školního sešitu, případně na papír
- písanka: str. 21
 
 

 

Matematika
- učebnice matematiky – 3.díl, str. 5, vypočítejte  cvičení s příklady (5/23, 25, 27) můžete si zase udělat  pár slovních úloh – nemusíte všechny
- opět přikládám arch s násobilkou
 
 
Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Galiova
 
 

3. třída
20.4. – 24. 4. 2020


Český jazyk – pokud máte hotovo, tak pokračujte:
 
Učebnice str. 95 – 96
-       Vyjmenovaná slova máme za sebou, nyní budeme jen opakovat
-       nemusíte nic opisovat, jen si pročtěte a ústně doplňujte
 
Pracovní sešit str.
Tentokrát nic
 
Písanka str. 19
 
Pracovní list
-       pohádka „O HRADNÍ HLADOMORNĚ“
-       vyhledejte a podtrhejte vyjmenovaná a příbuzná slova po „Z“


  
Matematika
-       učebnice matematiky – 3.díl, str. 4, vyberte si cvičení s příklady (4/14,19,20) můžete si udělat i pár slovních úloh – nemusíte všechny
-       pro „rychlíky“ přikládám i arch s násobilkou
 
 
 
Anglický jazyk – učivo už je až do konce dubna
-       Uč. str. 44 – 49, vypsat slovíčka a se stránkami pracovat dle předchozích zadání.

Nutný poslech např. https://www.helpforenglish.cz - zde mohou děti po kliknutí na repráček poslouchat výslovnost, až dole je i prozkoušení slovíček.
 
 
 
Třídní učitelka
Mgr. Jaroslava Galiová

3. třída
13.4. – 17. 4. 2020


Český jazyk – pokud máte hotovo, tak pokračujte:
Vyjmenovaná slova po „Z“
 
Učebnice str. 93 - 94
-       naučit vyjmenovaná slova a umět je použít
-       nemusíte nic opisovat, jen si pročtěte a ústně doplňujte
 
Pracovní sešit str. 29
(doplňte)
-       po dobu nepřítomnosti ve škole se zaměříme na vyjmenovaná slova, jak ta probraná (B,L,M,P,S,V), tak i nová (Z) – pokud budete mít vyjmenovaná slova po „Z“ hotová, klidně opakujte ta která už známe
 
Písanka str. 18, 20

Matematika
-       vezměte si, prosím, učebnici matematiky – 3.díl a opakujte si příklady ze strany 3, můžete si udělat i nějaké slovní úlohy, stačí ústně
-       pro rychlíky přikládám i arch s násobilkou

Anglický jazyk – učivo už je až do konce dubna
-       uč. str. 44 – 49, vypsat slovíčka a se stránkami pracovat dle předchozích zadání

Nutný poslech např.: https://www.helpforenglish.cz - zde mohou děti po kliknutí na repráček poslouchat výslovnost, až dole je i prozkoušení slovíček.
 
 
Třídní učitelka
Mgr. Jaroslava Galiová

3. třída
6.4. – 10. 4. 2020


Český jazyk – pokud máte hotovo, tak pokračujte:
Vyjmenovaná slova po „V“
 
Učebnice str. 85 – 91
-       naučit vyjmenovaná slova a umět je použít
-       nemusíte nic opisovat, jen si pročtěte a ústně doplňujte
 
Pracovní sešit str. 24 – 28
(doplňte, pokud nestiháte, PRACUJTE SVÝM TEMPEM)
-       po dobu nepřítomnosti ve škole se zaměříme na vyjmenovaná slova, jak ta probraná (B,L,M,P,S), tak i nová (Z) – pokud budete mít vyjmenovaná slova po „V“ hotová, klidně opakujte ta která už známe nebo pokračujte dál
 
Písanka str. 15
-       opište básničku, co verš - to jeden řádek (pokud by to náhodou nevyšlo, použijte i řádky „docvičuj, oprav“
-       u otázky jak se říká 1. dubnu jen zakroužkujte správnou odpověď
-       poslední cičení: věty nejprve opravte a potom napište
 
Matematika
-       stále opakujte násobilku ( 2 až 10 a dělení ) – zase přikládám arch s násobilkou
-       písemné sčítání a odčítání (nově přikládám arch s příklady, stačí si vytisnout)

 
 
Anglický jazyk
             Uč. str. 42 – 43, cokoliv ze stránek nakreslit a zapsat, vypsat slovíčka
Nutný poslech např. https://helpforenglish.cz/article - zde mohou děti po kliknutí na repráček poslouchat výslovnost, až dole je i prozkoušení slovíček. Pokud by odkaz nefungoval, mohou zadat do vyhledavače Dny v týdnu – Help for English
 

Zároveň prosím rodiče, kteří se mi ještě neozvali, aby tak  co nejdříve učinili na e-mail: JaroslavaGaliova.zakladni.skola@seznam.cz  případně na WhatsApp 720 497 695
 
Třídní učitelka
Mgr. Jaroslava Galiová

3. třída
30.3. – 3. 4. 2020


Český jazyk – pokud máte hotovo, tak pokračujte:
Vyjmenovaná slova po „S“
 
Učebnice str. 80 – 85
-       naučit vyjmenovaná slova a umět je použít
-       nemusíte nic opisovat, jen si pročtěte a ústně doplňujte
 
Pracovní sešit str. 20 – 21- 22 - 23 (doplňte, pokud nestihnete, nechte si na příští týden)
-       po dobu nepřítomnosti ve škole se zaměříme na vyjmenovaná slova, jak ta probraná (B,L,M,P), tak i nová (V,Z) – pokud budete mít vyjmenovaná slova po „S“ hotová, klidně opakujte ta která už známe nebo pokračujte dál
 
Anglický jazyk
             Procvičování 18. lekce  –  Moje tělo str. 38 – 39
             Procvičování 19. lekce – Moje džíny str. 40 – 41
-       procvičujte slovíčka
 
Matematika
-       stále opakujte násobilku ( 2 až 10 a dělení )
-       písemné sčítání a odčítání ( příklady si opět najděte v učebnici nebo vymýšlejte), případně si vytisněte přiložený arch

Třídní učitelka
Mgr. Jaroslava Galiová

Třída 3. A
23. – 27. 3. 2020


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po „P“
 
Učebnice str. 73 – 75
-       naučit vyjmenovaná slova a umět je použít
-       nemusíte nic opisovat, jen si pročtěte a doplňujte
 
Pracovní sešit str. 18 – 19 – 20 (doplňte)
-       po dobu nepřítomnosti ve škole se zaměříme na vyjmenovaná slova, jak ta probraná (B,L,M), tak i nová (S,V,Z) – pokud budete mít vyjmenovaná slova po „P“ hotová, klidně opakujte ta která už známe nebo pokračujte dál
 
Matematika
-       stále opakujte násobilku ( 2 až 10 a dělení )
-       písemné sčítání a odčítání ( příklady si opět najděte v učebnici nebo vymýšlejte)
 
Prvouka
-       tu tento týden vynecháme J
 
Anglický jazyk
Procvičování 18. lekce  –  Moje tělo str. 38 – 39
-       pracujte jen do malých sešitů
str. 38 – kdo nemá, zapíše si slovíčka
cv. 1 – nakreslete obrázek (můžete ho i obkreslit) a popište jednotlivé části těla
  vzor: I have got..... =  Já mám.....
str. 39 – zde je písnička; pokud chcete, najdete ji  na You Tube (ale v trochu jiné verzi       
                 stejná je jen první sloka), tak se ji můžete naučit
 
Nová látka 19. lekce – Moje džíny str. 40 – 41
 
-       opsat nová slovíčka
-       str. 40, cv.1,2, - nakresli obrázky se zápisem slovíček
 
 
Nejdůležitější je poslech! Kdo nemá svůj oblíbený poslechový program, DOPORUČUJI zadat (nejlépe v Internet Explorer) Happy streat 1, otevřít první odkaz a jste tam. Zde jsou slovíčka i testíky na různá témata (např.: čísla, barvy, hračky, jídlo, oblečení,...)
-       vyzkoušejte si, najděte okruh, který vám půjde a hlavně poslouchejte a opakujte nahlas !
 
     Hodně zdaru přeje  p. učitelka Petra Rulfová a p. učitelka Jaroslava Galiová J
 
Třídní učitelka
Mgr. Jaroslava Galiová

                                                                    3. ročník (do 22. 3. 2020)
Učivo určené k samostudiu po dobu uzavření ZŠ Třebívlice:
 
ČESKÝ JAZYK:
Pracovní sešit – 1. týden: doplňte str. 10 – 13
                           2. týden: pokračujte na str. 14 – 17
Písanka – 1. týden: str. 11 – 12
                 2. týden: str. 13 – 14
-   Nezapomínejte na pravidelné čtení! Vyberte si jakoukoliv knížku, kterou     
            má dítě v oblibě!
MATEMATIKA:
-      Opakujte si násobilku a dělení (viz. list s příklady, který děti obržely při odchodu ze školy. Příklady nevyplňujte, ale opište je do Matematiky Š. Pokud  starý sešit dojde, pokračují děti v novém, který rovněž obdržely  při odchodu. Sešit nijak nenadepisujte, ale vložte do starého!!!!
 
-      Dále si procvičujte  písemné scítání a odčítání, které rovněž zapisujte do školního sešitu. Využít  můžete jak příklady z učebnice (nezapomeňte vždy napsat číslo strany a cvičení ), tak případně vymyslet (v takovém případě udělejte zkoušku)!
PRVOUKA:
Pracovní sešit – 1. týden –doplňte str. 40 – 42
                           2. týden – doplňte str. 43 – 48
K doplnění můžete využít  příslušné stránky v učebnici PRVOUKY.